นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

หน่วยงานในสังกัด

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ส่วนอุทยานแห่งชาติ

ส่วนจัดการต้นน้ำ

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

กลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มงานกฎหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มงานเลขานุการผู้บังคับบัญชา

ศูนย์ปฏิบัติการ ICT

ศูนยภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่)

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานฯ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ระบบตรวจข้อมูลน้ำฝนตามจุดวัดน้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่

สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

สำนักหอพรรณไม้

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานศาลปกครอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้

สลิปเงินเดือน กรมอุทยานฯ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16


เอกสาร ข้อมูล และแผน
ข่าวประชาสัมพันธ์

Blog Image

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยใจ” ร่วมมือ ร่วมใจปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ

22 ตค. 2561; 10.38 น.

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยใจ” ร่วมมือ ร่วมใจปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ...

Read more
Blog Image

พิธีถวายบังคมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

22 ตค. 2561; 10.31 น.

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายบังคมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค. 61 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคม ...

Read more
Blog Image

พิธีวางพวงมาลาในหลวงรัชกาลที่ 9

13 ตค. 2561; 16.37 น.

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเวลา 07.30 น. มีกำหนดพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ...

Read more
Blog Image

ให้การต้อนรับ คณะกองเลขานุการสมัชชาพลเมืองและชุมชนย่านเจริญประเทศ

13 ตค. 2561; 16.29 น.

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ให้การต้อนรับ คณะกองเลขานุการสมัชชาพลเมืองและชุมชนย่านเจริญประเทศ ประกอบด้วย ชุมชนมุสลิมช้างคลาน บ้านฮ่อ ชุมชนวัดชัยมงคลบ้านเม็ง ชุมชนคาทอลิกพระหฤทัย ที่เดินทางมาเยี่ยมชมต้นไม้ใหญ่และรับฟังบรรยายประวัติกรมป่าไม้ ...

Read more
Blog Image

งานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

13 ตค. 2561; 16.22 น.

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จัดงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การนี้ นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน มอบใบประกาศนียบัตร แด่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ...

Read more
Blog Image

งานที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี

13 ตค. 2561; 16.10 น.

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 09.09 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้จัดงานที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 16 ปี การนี้ นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อน ...

Read more

ข้อมูลปริมาณน้ำฝนในรูปแบบตาราง
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ ๑ น้ำคือชีวิตแผ่นดินวีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ ๒ พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำวีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ ๓ พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคงวีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ ๔ เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิตเชิญชมรายการ "กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น" 

โดย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา)

กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ตอน ปลูกสำนึกข้าราชการไทยไม่โกง 
ประจำวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๓๐ - ๒๒.๕๕ น.

พบเห็น สัตว์ป่าพลัดหลง สัตว์ป่าบาดเจ็บ แจ้งสายด่วน กรมอุทยานฯ โทร. 1362ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า

โทร. 0-5622-1140 ต่อ 601 หรือ 08-4926-2248, 08-0974-6777

สภาพดิน ฟ้า น้ำ อากาศ