นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

หน่วยงานในสังกัด

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ส่วนอุทยานแห่งชาติ

ส่วนจัดการต้นน้ำ

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

กลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มงานกฎหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มงานเลขานุการผู้บังคับบัญชา

ศูนย์ปฏิบัติการ ICT

ศูนยภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่)

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานฯ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ระบบตรวจข้อมูลน้ำฝนตามจุดวัดน้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่

สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

สำนักหอพรรณไม้

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานศาลปกครอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้

สลิปเงินเดือน กรมอุทยานฯ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16


เอกสาร ข้อมูล และแผน

ข่าวประชาสัมพันธ์

Blog Image

ผอ.สบอ.16 ได้นำผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ไปตรวจราชการที่ อช.ศรีลานนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ รับฟังบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงาน

27 เมย. 2560; 09.41 น.

ผอ.สบอ.16 ได้นำผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ไปตรวจราชการที่ อช.ศรีลานนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ รับฟังบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงานจากหัวหน้าอุทยานฯ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด กอส. และผู้ประกอบการแพท่องเที่ยว ร่วมให้การต้อนรับ ต่อมาได้เดินทางไปตรวจราชการด้านการจัดการท่อ ...

Read more
Blog Image

สบอ.16 (เชียงใหม่) จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี๋ใหม่เมือง 2560 ณ บริเวณสนามหน้าอาคารปฐมกรมป่าไม้

24 เมย. 2560; 16.27 น.

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี๋ใหม่เมือง 2560 ณ บริเวณสนามหน้าอาคารปฐมกรมป่าไม้ โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท ...

Read more
Blog Image

ผอ.สบอ.16 เป็นประธานการประชุมหน่วยงานในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

21 เมย. 2560; 16.59 น.

ผอ.สบอ.16 เป็นประธานการประชุมหน่วยงานในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ผอ.สบอ.16 เป็นประธานการประชุมหน่วยงานในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ ...

Read more


คลิกที่นี่


พบเห็น สัตว์ป่าพลัดหลง สัตว์ป่าบาดเจ็บ แจ้งสายด่วน กรมอุทยานฯ โทร. 1362

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า

โทร. 0-5622-1140 ต่อ 601 หรือ 08-4926-2248, 08-0974-6777

สภาพดิน ฟ้า น้ำ อากาศ