นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

หน่วยงานในสังกัด

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ส่วนอุทยานแห่งชาติ

ส่วนจัดการต้นน้ำ

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

กลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มงานกฎหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มงานเลขานุการผู้บังคับบัญชา

ศูนย์ปฏิบัติการ ICT

ศูนยภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่)

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานฯ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ระบบตรวจข้อมูลน้ำฝนตามจุดวัดน้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่

สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

สำนักหอพรรณไม้

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานศาลปกครอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้

สลิปเงินเดือน กรมอุทยานฯ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16


เอกสาร ข้อมูล และแผน

ข่าวประชาสัมพันธ์

Blog Image

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมกับโรงเรียนพระหฤทัย จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

22 พย. 2560; 21.55 น.

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-14.30 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมกับโรงเรียนพระหฤทัย จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรองระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรม 5 ฐานพร้อมวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้สำหรับลู ...

Read more
Blog Image

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

22 พย. 2560; 21.44 น.

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.15 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 โดยมีนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ณ ลานหน้าอาคารปฐมกรมไม้ สำนัก ...

Read more
Blog Image

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เข้าร่วมซ้อมเสมือนจริงการขึ้นถวายดอกไม้จันทน์

24 ตค. 2560; 23.53 น.

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมกับข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมซ้อมเสมื ...

Read more
Blog Image

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ พระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่

24 ตค. 2560; 23.42 น.

เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ พระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

Read more
Blog Image

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

16 ตค. 2560; 09.23 น.

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ...

Read more
Blog Image

วันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ

6 ตค. 2560; 14.38 น.

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานในพิธี งานที่ระลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 121 ปี และวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 15 ปี ...

Read more
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ ๑ น้ำคือชีวิตแผ่นดินวีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ ๒ พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำวีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ ๓ พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคงวีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ ๔ เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิตเชิญชมรายการ "กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น" 

โดย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา)

กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ตอน ปลูกสำนึกข้าราชการไทยไม่โกง 
ประจำวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๓๐ - ๒๒.๕๕ น.พบเห็น สัตว์ป่าพลัดหลง สัตว์ป่าบาดเจ็บ แจ้งสายด่วน กรมอุทยานฯ โทร. 1362

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า

โทร. 0-5622-1140 ต่อ 601 หรือ 08-4926-2248, 08-0974-6777

สภาพดิน ฟ้า น้ำ อากาศ