ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

153 ถ. เจริญประเทศ ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 
 Tel. 053-232019 Fax. 053-232019 E-mail. fire16_cm@hotmail.com 
********************************************