ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า

ความรู้เรื่องไฟป่า

การประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า

การตรวจหาไฟ

เครื่องมือและอุปกรณ์ดับไฟป่า

สถิติการเกิดไฟป่าประจำวัน ปี 2562

กราฟเปรียบเทียบการเกิดสถิติไฟป่า

การเกิดไฟป่ารายอำเภอ

ข้อมูลสถิติการเกิดไฟป่าย้อนหลัง

ปีงบประมาณ 2547

ปีงบประมาณ 2548

ปีงบประมาณ 2549

ปีงบประมาณ 2550

ปีงบประมาณ 2551

ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2554

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับประชาชน

“วิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน” (MAECHAEM RUN FOR ALL 2020)

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา

การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2562

สัมมนาผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2562

ระหว่างวันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2562

ระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2562

test

ประกาศรายชื่อ

Test2

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

153 ถ. เจริญประเทศ ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 
 Tel. 053-232019 Fax. 053-232019 E-mail. fire16_cm@hotmail.com 
********************************************