ข้อมูลหน่วยงาน

คำสั่งจัดตั้ง ICT

โครงสร้าง ICT

ภารกิจ ICT

บุคลากร ICT

หน่วยงาน ICT

งานภูมิสารสนเทศ

งานระบบบริหารจัดการข้อมูล

งานระบบเครือข่ายและวิทยุสื่อสาร

ประวัติ ICT

ประวัติ

ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

กฎหมาย ICT

ความเป็นมาของกฎหมาย ICT

กฎหมาย ICT ที่ควรรู้

ประโยชน์ของ ICT

ด้านการศึกษา

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

ด้านการเงินการธนาคาร

ด้านความมั่นคง

ด้านการคมนาคม

ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

ด้านการพาณิชย์

บริการด้าน GIS

Arc View

Arc GIS

แผนที่และข้อมูลจุดวัดน้ำฝน

Point Asia

Google Earth

งานบริการแผนที่

IT Knowledge

เกี่ยวกับ FCA16 Blog

คู่มือการใช้งาน FCA16 Blog

ดาวน์โหลด

เอกสาร

บทที่ 2


กฏหมาย ICT ฉบับการ์ตูนแอนิเมชั่น เข้าใจง่ายได้ความรู้

คลิปวิดีโอ กฎหมาย ICT ฉบับการ์ตูนแอนิเมชั่น เข้าใจง่ายได้ความรู้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ยุคนี้เป็นยุคสมัยแห่งเทคโนโลยี โลกไซเบอร์ทำให้คนเรามีความสะดวกสบาย ทำอะไรก็ทำได้ง่ายๆ เพราะฉะนั้น การทำผิดกฎหมาย ICT ก็ทำได้ง่ายเหมือนกัน แอนิเมชั่นชุด "ติดคุกง่ายๆ ถ้าไม่รู้กฏหมาย ICT" จึงเป็นการให้ความรู้ เพราะ บางทีเราอาจไม่รู้ว่า เรากำลังทำผิดกฎหมาย ICT อยู่ก็ได้ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ กฎหมาย ICT1 เพื่อความสบายใจ และสามารถใช้งานเกี่ยวกับระบบ ICT ได้อย่างถูกต้องค่ะ