หน้าหลัก

หน้าหลัก

รายนามผู้บริหาร

รายนามผู้บริหาร

โครงสร้าง

โครงสรา้งส่วนจัดการต้นน้ำ

โครงสร้างศูนย์จัดการต้นน้ำ

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายจัดการทรัพยากรต้นน้ำ

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ

ฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร

หน่วยงานในสังกัด

ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 1

ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 2

ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 3

ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 4

ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 5

ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 6

ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 7

ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 8

หน่วยงานส่วนกลาง

ศูนย์โครงการหลวงฯ

หน่วยฯแม่สะมาด

หน่วยฯแม่ฮาว

แผนที่

แผนที่ส่วนต้นน้ำ

โครงการสำคัญ

เอกสาร Download

Tor งบลงทุน 2562

เอกสาร Download

ยินดีต้อนรับ


ส่วนจัดการต้นน้ำ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)


ข่าวสาร/กิจกรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2562

     วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายชาติชาย นาคทิพวรรณ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  (เชียงใหม่) พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน สังกัดส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสโครงการมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา      67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)


วันที่ 28 สิงหาคม 2562


..............................................................................................................


Light Logo

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Address

153 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่50100

053-276-100

053-274-431

fca16@gmail.com

Follow Us