ยินดีต้อนรับ

ส่วนจัดการต้นน้ำ ห้วยแก้ว


ข่าวสาร / กิจกรรม

          นายชาติชาย นาคทิพวรรณ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วย คณะข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายราชสดุดี 

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา และดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)


**********************************************************************************************

     เมื่อวันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30น. สำนักงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน ซึ่งมี นายชาติชาย นาคทิพวรรณ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำเป็นผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน อีกหน้าที่หนึ่ง ได้จัดการประชุม เพื่อชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานในการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจัดส่งและแจ้งให้หน่วยงานปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ในแนวทางเดียวกัน ให้แก่ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวกลุ่มทุกกลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำในสังกัด โดยมีนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)


**********************************************************************************************