ยินดีต้อนรับ

ส่วนจัดการต้นน้ำ ห้วยแก้ว


ข่าวสาร / กิจกรรม

          นายชาติชาย นาคทิพวรรณ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วย คณะข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายราชสดุดี 

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา และดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)


**********************************************************************************************