ข้อมูลหน่วยงาน

คำสั่งจัดตั้ง ICT

โครงสร้าง ICT

ภารกิจ ICT

บุคลากร ICT

หน่วยงาน ICT

งานภูมิสารสนเทศ

งานระบบบริหารจัดการข้อมูล

งานระบบเครือข่ายและวิทยุสื่อสาร

ประวัติ ICT

ประวัติ

ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

กฎหมาย ICT

ความเป็นมาของกฎหมาย ICT

กฎหมาย ICT ที่ควรรู้

ประโยชน์ของ ICT

ด้านการศึกษา

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

ด้านการเงินการธนาคาร

ด้านความมั่นคง

ด้านการคมนาคม

ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

ด้านการพาณิชย์

บริการด้าน GIS

Arc View

Arc GIS

แผนที่และข้อมูลจุดวัดน้ำฝน

Point Asia

Google Earth

งานบริการแผนที่

IT Knowledge

เกี่ยวกับ FCA16 Blog

คู่มือการใช้งาน FCA16 Blog

ดาวน์โหลด

เอกสาร

บทที่ 2


ด้านความมั่นคง

       มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย เช่น ใช้ในการควบคุมประสานงานวงจรสื่อสารทหาร การแปลรหัสลับในงานจารกรรมระหว่างประเทศ การส่งดาวทียมและการคำนวณวิถีการโคจรของจรวดไปสู่อวกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติของประเทศไทยมีศูนย์ประมวลข่าวสาร มีระบบมีระบบจัดทำระเบียนปืน ทะเบียนประวัติอาชญากร ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสืบสวนคดีต่างๆ ตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก้านความมั่นคง


888
แก้ไขล่าสุด :: 5 พย. 2562; 10.04 น.