กลุ่มงานเลขานุการผู้บังคับบัญชา

ข้อมูลหน่วยงาน

ความเป็นมา

โครงสร้าง

บุคคลากร

ภารกิจของ ผอ.สบอ.16

วันที่ 13 มีนาคม 2560 ผอ.สบอ.16 เดินทางไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วันที่ 11 มีนาคม 2560 ผอ.สบอ.16 ไปตรวจเยี่ยมไฟป่า ในพื้นที่ อ. จอมทอง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ผอ.สบอ.16 ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานในสังกัด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ผอ.สบอ.16 เข้าร่วมประชุมที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ผอ.สบอ.16 เข้าร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 รมว.ทส.เดินทางมาตรวจติดตามงานและเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

บริการต่างๆ

เอกสาร 1

ลิงค์อื่นๆ


ผอ.สบอ.16 เข้าร่วมประชุมที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เข้าร่วมประชุมที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนี้

เวลา 9.30-12.00 น. ร่วมประชุมหารือการปรับปรุงรูปแบบการบริหารหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการ ครั้งที่ 3/2560 และ

เวลา 14.00-16.30 น. เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงโครงสร้างของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร H.A. Slad


1074
แก้ไขล่าสุด :: 9 มีค. 2560; 14.08 น.