หน่วยงานในสังกัด

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ส่วนอุทยานแห่งชาติ

ส่วนจัดการต้นน้ำ

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

กลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มงานกฎหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มงานเลขานุการผู้บังคับบัญชา

ศูนย์ปฏิบัติการ ICT

ศูนยภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่)

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานฯ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ระบบตรวจข้อมูลน้ำฝนตามจุดวัดน้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่

สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

สำนักหอพรรณไม้

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานศาลปกครอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้

สลิปเงินเดือน กรมอุทยานฯ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16


เอกสาร ข้อมูล และแผน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 - 16
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สาขาเพรชบุรี)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สาขาปัตตานี)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง)
1615
แก้ไขล่าสุด :: 22 กพ. 2560; 21.38 น.