หน่วยงานในสังกัด

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ส่วนอุทยานแห่งชาติ

ส่วนจัดการต้นน้ำ

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

กลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มงานกฎหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มงานเลขานุการผู้บังคับบัญชา

ศูนย์ปฏิบัติการ ICT

ศูนยภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่)

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานฯ

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ระบบตรวจข้อมูลน้ำฝนตามจุดวัดน้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่

สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

สำนักหอพรรณไม้

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานศาลปกครอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้

สลิปเงินเดือน กรมอุทยานฯ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16


เอกสาร ข้อมูล และแผนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 - 16
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สาขาเพรชบุรี)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สาขาปัตตานี)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง)
6282
แก้ไขล่าสุด :: 22 กพ. 2560; 21.38 น.