ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 3

 ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 3 ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และมีสำนักงานประสานงานตั้งอยู่ที่ส่วนจัดการต้นน้ำ          

ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053 - 214577 โทรสาร 053 - 214587

 ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานประสานงาส่วนจัดการต้นน้ำ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


548
แก้ไขล่าสุด :: 21 มีค. 2560; 10.03 น.