ข้อมูลทั่วไป

กดเลือก..หน้าหลักศูนย์ก่อน

ประวัติ

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างผู้บริหาร

วิสัยทัศน์

ข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำปิง

ลุ่มน้ำกก

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำฝาง

หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ทะลบหลวง

หน่วยจัดการต้นน้ำโล๊ะป่าไคร้

หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เผอะ

หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาหลวง

หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสูน

หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่กก

กิจกรรมศูนย์

ค่ายเยาวชน

ปฏิทินกิจกรรม 63

แหล่งท่องเที่ยว-ที่พัก

สถานที่ท่องเที่ยว

โรงแรม/บ้านพัก

ร้านอาหารน่ากิน

สาระน่ารู้

พันธุ์ไม้เมืองเหนือ

ฝายต้นน้ำ

กฏหมายป่าไม้

พันธุ์ไม้เมืองเหนือ

     กรวยป่า กระแจะ กระเชา กระดังงาไทย กระดุมผี กระดูกไก่ กระโดน กระโดนแดง กระท้อน กระทิง กระทุ่ม กระทุ่มโคก กระทุ่มน้ำ กระทุ่มเนิน กระบก กระบากดำ กระบือ กระเบียน กระพี้เขาควาย กระพี้จั่น กร่าง กริง กฤษณา กล้วยด่าง กล้วยฤาษี กลึงกล่อม ก่วม ก่วมเชียงดาว ก่วมแดง ก้วย กวาวเครือ ก่อกระดุม ก่อก้างด้าง ก่อขาว ก่อแงะ ก่อด่าง ก่อดำ ก่อเดือย ก่อแดง ก่อตาคลอย ก่อเตี้ย ก่อนก ก่อใบเลื่อม ก่อแป้น ก่อพวง ก่อแพะ ก้อม กอมขน กอม  ขม ก่อลิ้ม ก่อสร้อย ก่อสีเสียด ก่อหม่น ก่อหมูดอย ก่อหยุม ก่อหรั่ง ก่อหัวหมู ก่อแอบ กะเจ้าะ กะเจียน กะท้อนรอก กะทัง กะพง กะพี้เครือ กะมอบ กะอวม กะอาม กันเกรา กัลปพฤกษ์ กางขี้มอด กางหลวง กาซะลอง ก่ายกอม กายอม การบูร ก๋าว กาสะลองคำ กาสามปีก กำจัดต้น กำยาย กำลังช้างเผือก กำลังเสือโคร่ง กุ๊ก กุ่มน้ำ กุ่มบก กุหลาบขาว กุหลาบแดง กุหลาบพันปี กูก กูดต้น เก็ดดำ เก็ดแดง เก็ดส้าน เกรียน เกี๊ยเปลือกบาง เกี๊ยะเปลือกดำ แก้ก้อง แก้งขี้พระร่วง แก่นเหลือง แก้ว โกงกางขาว ไก่แดง ไกร

     ขนหนอน ขนาน นนุนป่า ขมิ้น ขมิ้นต้น ขว้าว ข่อย ขะเจ๊าหลวง ขะเจ๊าะใหญ่ ขันทองพยาบาท ขางขาว ขางหัวหมู ขางหางเล็ก ขามตัวะ ขามเครือ ข้าวสาร ข้าวสารหลวง ขี้ขม ขี้ผึ้ง ขี้มด ขี้มอด ขี้หนอน ขี้นหนอนคาย ขี้เหล็ก ขี้เหล็กป่า ขี้เหล็กเลือด ขี้เหล็กหลวง ขี้เหล็กอเมริกัน ขุนไม้ เข็ม เข็มป่า เขืองหลวง แขกเต้า ไข่เต่า ไข่เน่า ไข่ปลา 
     จสงหอม จักจั่น จักหัน จันเขา สันทร์ทอง จันทร์ผา จ้าขาม จ้าม่วง จ้าอ่อน จำป่ จำปาแขก จำป่าทอง จำปี จำปีแขก จำปีดง จำปีน้อย จำปีป่า จำปีหลวง จิกนา จีผาแตก จี้ย้อย 
     เฉียงพร้านางแอ
     คงคาเดือด คนทา คร่อเงาะ ค้า คอไก่ ค้อดอย ค้นหามเสือ คาง คางคาก คางแดง ค่างเต้น คางฮุง ค่าสามซีก คำไก่ คำขาว คำแดง คำมอกหลวง คำแสด คำหด คูณ เครือมะทั่วเน่า แคขาว แคชาญชัย แคทราย แคบิด แคฝอย แคยอดดำ แครกฟ้า แคสี แคหันแห้ แคหางห่าง แคหางอึ่ง แคอื่น ไคร้น้ำ ไคร้บก ไคร้มด 
    งิ้ว งิ้วขาว งิ้วแดง งิ้วป่า งุ้น งุ้นผึ้งดำ งุ้มสบันงา เงาะป่า แงะ 
ตองเต่า ตองเต่าชน ตองแตบ ตองลาด ตองหอม ตะกวม กตะเกรา กะโก ตะขบควาย ตะขบไทย ตะขบป่า ตะขบฝรั่ง ตะคร้อ ตะคร้ำ ตะเคียนเฒ่า ตะเคียนเต็ง ตะเคียนทอง ตะเคียนหนู ตะไคร้ต้น ตะไคร้บก ตะแบก ตะแบกเกรียบ ตะแบกแดง ตะแบกนา ตะแบกเลือด ตับเต่าต้น ต้าง ต้างหลวง ตาฉี่เคย ตาฉู่แม ตานก ตาปลา ตาล ตาเสือ ต๋าเสา ติ้วเกลี้ยง ติ้วขน ติ้วเกลี้ยง ติ้วดำ ตีนนก ตีนนกเขา ตีนเป็ด ตึง ตุ้มควาย ตุ้มดง ตุ้มเต๋น ตุ้มหลวง เต็ง เต็งตานี  เต็งสนาม เตยหิน เต่าร้าง เต่าร้างแดง เต่าร้างน่านเจ้า เต่าร้างหนู่ใหญ่ เต้าหลวง เติม แต้งขาว แตงชั่ง 

     ชงโค ชงโคนา ชงโคใบเล็ก ชมพุ่นก ชมพู่น้ำ ชมพู่นำ้ดอกไม้ ชมพู่ป่า ชุมพูพาน ชมพูภูคา ช้องนาง ชะเนียง ชะมวง ชัยพฤษษ์ ช้างน้าว ช้างเผือก ช้าแป้น ช้าส้าน ชิ้งขาว ขิงชัน ชุมเห็นเทศ ชุมเห็นใหญ่ ซ้อ ซ่าง 
     ดงดำ ดอกจุ๋ม ดอกสร้าอย ดีงูต้น ดีหมี ดูกช้าง ดู่ด้วง เดื่อขน เดื่อขน เดื่อไทร เดื่อใบใหญ่ เดื่อหว้า เดื้อหูกวาง แดง แดงน้ำ แดงส้ม แดงเหนียว 
     ทรงบาดาล ทองกาวว ทองเดือนห้า ทองหลาง ทองหลางใบมล ทองหลางป่า ทะโล้ ทังใบช่อ ทิ้งถ่อน ทุ้งฟ้า เทพทาโร ไทร ไทรย้อย ไทยย้อยใบหู่ ไทรหิน นนทรี นมงัว นมน้อย นาล นาลเสี้ยน นางพญาเสือโคร่ง น้ำลายผีเสื้อ นิ้วมือต้น นุ่น นุ่นน้ำ เน่าใน เนื้อเหนียว โนรา 
     บ้องขวาน บ่อม บุนนาค ใบต่างดอก ปรงเขา ปรงเหลี่ยม ประตู่บ้าน ประตู่ป่า ประดู่ส้ม ประยงค์ป่า ปรู ปลายสาน ปลาไหลเผือก ปอกระด้าง ปอกลุ่ม ปอขนุน ปอขาว ปอขี้แฮด ปอขี้แฮด ปอดำ ปอต๊อก ปอต่อม ปอตีนเต่า ปอตูบหูช้าง ปอแตง ปอแต๊บ ปอบ้าน ปอผ่าสาม ปอฝ้าย ปอพราน ปอฟาน ปอเฟน ปอมืน ปอลาย ปอเลียง ปอสา ปอหู ปอหูช้าง ปออีเก้ง ปอแฮด ปันแถ ปันม้า ป่าน ปาล์มสิบสองปันนา ปาหนันช้าง ปี ปี้จั่น ปีป ปี้พง เปล้าเลือด เปา เปล้าใหญ่ เปียด 
     ผักกุ่ม ผักไผ่ต้น ผักยอดตอง ผักเลือด ผักเฮียด ผ่าเสี้ยน ผ่าเสี้ยนดอย ผีเสื้อ ผีเสื้อขาว ผูก ฝ้าขาว ฝ่ามือผี พญาดากหัก พญามะขามป้อม พญาไม้ พญาสัตบรรณ พระเจ้าร้อยท่า พระเจ้าห้าพระองค์ พร้าวพันลำ พร้าวเร่ พฤกษ์ พลวง พลองดง พลับเขา พลับพลา พลากวาง พะยอม พยอมแดง พะวา  พิกุลป่า พิลังกาสา พีพ่าย พุดตาน พุดน้ำ พุทราจีน เพกา แพ่ง โพขนุน โพขี้นก โพธิ์ โพบาย ฟอง เฟี้ยฟาน
     มณฑาขาว มณฑาดอย มนฑาแดง มหาสดำ มหาแสง ม่อนหลวง มะกล่ำต้น มะกอก มะกอกเกลื้อน มะกอกน้ำ มะกอกพราน มะกอกหนัง มะกาเครือ มะเกลือ มะเกลือน้อย มะเกลือป่า มะเกิ้ม มะเกี๋ยง มะแกว๋นป่า มะขม ขะข่วง มะขวิด มะขามป้อม มะขามป้อมดง มะขามแป ขะเขือต้น มะควัด มะดังดง มะค่าแต้ มะค่าโมง มะค่าหนาม มะค่าหลวง มะคำดีควาย มะจำก้อง มะโจ๊ก มะดะ มะดะหลวง มะดูก มะดูกดง มะดูกเลื่อม มะเดื่อกวาง มะเดื่อเกลี่ยง มะเดื่อชิ้ง มะเดื่อป้อง มะเดื่อหอม มะตาด มะตาปู๋ มะติง มะติน มะตูม มะแตกต้น มะนอดน้ำ มะนาวเทศ มะนาวผี มะเนียงน้ำ มะปอบ มะปิน มะปีนดำ มะผด มะฝ่อ มะพร้าวนกกก มะพลับดง มะพอก มะเฟืองช้าง มะแฟน มะไฟ มะม่น มะม่วง มะม่วงกระล่อน มะม่วงชี้ไต้ มะม่วงจิ้งหรีด มะม่วงนก มะม่วงป่า มะม่วงหัวแมงวัน มะมื่น มะมือ มะมุ่น มะมุ่นดง มะเม่าาชน มะเม่าสาย มะยม มะยมป่า มะยาง มะระขี้นก มะลิดไม้ มะหนามนึ่้ง มะหวด มะห้อ มะห้า มะหากาหนัง มะเหลี่ยมหิน มะโหกแดง มักแดด มักลิ้นอาง มังตาน มันปลา มันพร้าว มือพระนารายณ์ มุ่นดอย เมาไข่ปลา เม่าช้าง เม่าแดง เม่าสร้อย เม่าเหล็ก เมี่ยง เมียงผี เมี่ยงอาม แมงเม่านก โมก โมกแดง โมกบ้าน โมกัน โมกหลวง โมลี ไม้เกี้อดง ไม้ฝอย ไม้หอม 
      ยกแดง ยมมะกอก ยมหอม ยมหิน ยอ ยอป่า ยาแก้มะโหกโตน ยาแก้หลวง ยางแข็ง ยางดง ยางนา ยางปาย ยางพาย ยางเหียง ยางโอน ยางใบยาว ยาเป๊าะ ยายจูงหลาน 
      รกฟ้า รวงผึ้ง รักขาว รักขี้หมู รักน้อย รักใหญ่ รัง รังกระแท้ รังไก่ ราชดัด ราชพฤกษ์ ราชาวดีป่า 
      ละมุด ลานวัด ลำตาควาย ลำป้าง ลำพูป่า ลำใยป่า  ลิ้นง่วง ลิ้นจี่ เล็มมืน เลียง เลียงฝ้าย เลียงยาบ เลี่ยนดอกขาว เลี่ยนดอกม่วง เลี่ยนบ้าน เลียบ เลือดควาย เลือดควายใบใหญ่ 
     สนสองใบสนสามใบ สนุ่น ส้มป้อง ส้มแปะ สมอไทย สมอพิเภก สลอดน้ำ สลอดหิน สลัด สอยดาว สะแกนา สะแกแสง สะเดา สะเดาขช้าง สะตอ สะเต้า สะบันงา สบันงาดง สะบันงาป่า สะพ้านก๊น สะลีกดง สะเหรี่ยง สะแหล่งหอมไก่ สัก สักขี้ไก่ สาดำ ส้าน ส้านช้าง ส้านนกเปล้า ส้านใบเล็ก ส้านหิ่ง ส้านหิน ส้านเห็บ ส้านใหญ่ สามง่าม งามเต้า สามพันปี สายน้ำผึ้ง สารดำ สารภี สารภีป่า สำโรง สิวาละที สิวาลา สุวรรณพฤษษ์ เสรบาซิวาทุ เสมิ็ดแดง เสม็ดทุ่ง เสลา เสลาเปลือกบาง เสลาเปลือกหนา เส้าขาว เสียดกา เสี้ยนสะคอน เสี้ยวเชียงดาว เสี้ยวดอกขาว เสี้ยวดอกแดง เสี้ยวป่า เสี้ยวใหญ่ แสมสาร แสลงใน 
     หงอนไก่แดง หงอนไก่ฟ้า หญ้าซุ่มคอ หนามจี้ หนามมะเค็ด หม่อน หม่อนอ่อน หมักฟักดง หมาก หมากขี้อ้าย หมากสง หมากเอียก หมาดำ หมี่ หมีโป้ง หมีเหม็น หลอดเถื่อน หลิว หว้าว หว้าขี้กวาง หว้าน้ำ หอมไกลดง หัด หันช้าง หัวโล้น หัวแหวน หัสคุณ หัสคุณเครือ หัาขี้แพะ หางนก หางรอก หาด หูกวาง เหมือดคนตัวผู้ เหมือดจี้ดง เหมือดดอย เหมือดโลดเหมือดหลวง เหมือดหอม เหมือดจี้ แหนเครือ แหนนา แหลบุก อบเชย อวบดำ อ้อยช้าง อะราง อินทนินน้ำ อินทนินบก อินทวา อูนป่า เอียน ฮกฟ้า ฮ่อมช้าง ฮางคาว ฮ้างจั้น แฮพันจั้น ไฮ

...........................................................................................

อ้างอิง. คู่มือศึกษาพรรณไม้ยืนต้นในป่าภาคเหนือ ประเทศไทย ,2543, ไซมอน การ์ดเนอร์,พินดา สิทธิสุนทร,วิไลวรรณ อนุสารสุนทร.

กลับหน้าแรกศูนย์1

8279
แก้ไขล่าสุด :: 2 มีค. 2563; 14.32 น.