หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตะมาน

          ตั้งอยู่ในบริเวณตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว และบางส่วนของตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการหน่วยฯ ตั้งอยู่ที่พิกัด NB๐๔๘๒๑๐๐ Eและ ๒๑๓๖๒๕๐ N อยู่ในระวางแผนที่ ๔๗๔๗I สูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลางประมาณ ๑,๕๒๕ เมตร พื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แตง พื้นที่ปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบประมาณ ๓๒๓.๙ตร.กม. หรือประมาณ ๒๐๒,๖๓๕ ไร่ มีหมู่บ้าน/กลุ่มบ้านเป้าหมาย ๑๙ หมู่บ้าน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี ๑,๔๗๐ มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด ๒๕ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๓ องศาเซลเซียส มีลำน้ำและลำห้วยที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยแม่นะ ห้วยแม่แมะ ห้วยแม่ตะมาน ห้วยแม่ทะลาย ห้วยผักดาบ ห้วยแม่แตงที่ทำการหน่วยฯ อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปทางถนนหลวงแม่แตง-เชียงดาว ระยะทาง ๘๙ กิโลเมตร โดยเลี้ยวขวาที่กิโลเมตรที่ ๖๗ ไปอีก ๒๑ กิโลเมตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดอยแม่ตะมาน ตั้งอยู่ในหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตะมาน ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว และ บางส่วนของตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม เมื่อมองจากยอด ดอยแม่ตะมาน ฝั่งตรงข้ามกันจะเห็นดอยหลวงเชียงดาวที่ ยิ่งใหญ่ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องหน้า เหมือนภาพวาดที่เหมือนมีใครมาปั้นแต่งไว้ เป็นภาพทิวทัศน์ที่แปลกตาของการชมดอกพญาเสือโครงในมุมที่ ไม่เหมือนใคร สามารถ มายืนอยู่ในระดับความสูงที่ใกล้ เคียงกับดอยหลวง เชียงดาวที่มองเห็นไกลๆอยู่ตรงหน้า นอกจากนี้ยังมีดอกนางพญาเสือโคร่ง ผลิบาน เต็มที่ช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคมอีกด้วย

ที่มา : https://www.paiduaykan.com

1597
แก้ไขล่าสุด :: 29 สค. 2562; 18.29 น.