โครงการคนพร้าวรักษ์ป่าร่วมใจ

            วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสมเกียรติ เจริญสุข หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม,นายพยุงพงศ์ ลูกบัว หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาแดง และนายปราโมท สุขสถิตย์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว ได้เข้าร่วมโครงการคนพร้าวรักษ์ป่าร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อถวายพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 4,097 กล้า ณ พื้นที่บูรณาการอุทยานแห่งชาติศรีลานนา


248
แก้ไขล่าสุด :: 24 สค. 2562; 23.30 น.