ปฏิทิน เดือนสิงหาคม 2562
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย ร่วมกับอุทยานแห่งชาติผาแดง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนคอง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่แตง เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชนบ้านขุนคอง และเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ พื้นที่อช.ผาแดง สองข้างทางขึ้นดอยค้ำฟ้า บ้านขุนคอง ม.6 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยการปลูกต้นไม้จำนวน 3,087 ต้น ผู้ร่วมกิจกรรม 300 คน

วันที่ 15 สิงหาคม 2562

วันนี้ 15 ส.ค.62 เวลา 08.00 น.หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งายร่วมกับจนท.อช.ผาแดง /จนท.ฝ่ายทหาร /จนท.กรมพัฒนาที่ดิน /ผู้นำชุมชน /นักเรียน และราษฎรบ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อถวายพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง จำนวน 1,000 ต้น บริเวณสองข้างทางขึ้นสำนักสงฆ์พระธาตุดอยจอมแวะ บ้านเมืองนะหมู่ 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

วันที่ 23 สิงหาคม 2562


             
                      

319
แก้ไขล่าสุด :: 27 สค. 2562; 17.32 น.