โครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 67 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  "ต้นรวงผึ้ง" ถือเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และจะผลิดอกในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม อันเป็นช่วงวันพระราชสมภพ เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กอปรพระราชกรณียกิจในที่ใด จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้ ณ ที่นั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร อีกทั้ง "ต้นไม้" ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็น เฉกเช่น พระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงปกปักษ์รักษาราชอาณาจักรและพสกนิกรชาวไทย ให้ได้รับความผาสุกร่มเย็นทั่วกัน (ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์)หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจะค่าน
ปลูกเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562
ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย
ปลูกเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562
ณ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่หน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว
ปลูกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562
ณ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาแดง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาย - แม่ออน
ปลูกเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ณ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ออน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่


หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม
ปลูกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562
ณ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาแดง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาแดง
ปลูกเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2562
ณ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาแดง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


หน่วยจัดการต้นน้ำแม่หวาน
ปลูกเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562
ณ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่หวาน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตะมาน
ปลูกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562
ณ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตะมาน ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


362
แก้ไขล่าสุด :: 3 กย. 2562; 09.28 น.