โครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 3 และหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมใจปลูก"ต้นรวงผึ้ง" ต้นไม้มหามงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

...อ่านต่อ...
สภากาแฟ ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. - 09.00 น. นายชาติชาย ทิพวรรณ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ,หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย, หัวหน้าสวนรุกขชาติห้วยแก้ว,หัวหน้าพื้นที่สงวนชีวมณฑล แม่สา - คอกม้า , หัวหน้าศูนย์และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำ ในนามหน่วยงานในสังกัดกรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 4/2561 ณ สวนป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐคืนความสุขให้คนไทย (สวนรุกขชาติห้วยแก้ว) ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ

...อ่านต่อ...

สืบสานวัฒนธรรมไทย ปีใหม่เมือง 2561

วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารปฐมกรมป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้มีการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี๋ใหม่เมือง 2561 เพื่อทำพิธีสระเกล้าดำหัวพระพุทธพิทักษ์ไพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญต่างๆ และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

...อ่านต่อ...


ประเพณีปีใหม่เมือง 2561 และกีฬาสามัคคี "คนต้นน้ำ"

วันที่ 20 เมษายน 2561 ส่วนจัดการต้นน้ำ ได้จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัว เนื่องในวันประเพณีปีใหม่เมือง ณ ส่วนจัดการต้นน้ำ และยังมีการจัดกิจกรรมกีฬาสามัคคี " คนต้นน้ำ " 

...อ่านต่อ...อบรมเยาวชนต้นน้ำ ประจำปี พ.ศ.2561

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ค่ายเยาวชนต้นน้ำปี 2560 จัดทำในระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ดำเนินการโดยศุนย์จัดการต้นน้ำที่ 3 ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยมีน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมนี้

...อ่านต่อ...วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560

วันรักต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2533 และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533

...อ่านต่อ...

“Big Cleaning Day 2016”

“Big Cleaning Day” หมายถึง การทำความสะอาดในบริเวณที่ไม่ได้ทำทุกวัน ด้วยการทำความสะอาดครั้งใหญ่ ซึ่งควรดำเนินการทุกปี และอาจแบ่งเป็นปีละ 1 – 2 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดจนถึงพนักงานระดับล่างสุดของหน่วยงานร่วมกันทำความสะอาดหน่วยงาน ตลอดทั้งวัน โดยหยุดการทำงานปกติอื่นๆ ปัจจุบันเราจะพบว่าในหลายๆที่ก็มีการจัดกิจกรรมนี้ ทั้งแบบจัดกันเองในองค์กร หรือการจัดกิจกรรมนี้เพื่อสาธารณะ ในสถานที่ต่างๆ

...อ่านต่อ...

243
แก้ไขล่าสุด :: 29 สค. 2562; 17.18 น.