Image

[Posted: 21 พค. 2562; 15.37 น.]

ผอ. สบอ.16 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนรุ่นที่ 2 ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนรุ่นที่ 2 ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 11-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน

Read more
Image

[Posted: 5 เมย. 2562; 23.32 น.]

รับมอบเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับเดินป่าแก่พนักงานดับไฟป่า

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม เวลา 14.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับเดินป่าแก่พนักงานดับไฟป่า ณ ศูนย์ประสานและสนับสนุนการดับไฟป่า พื้นที่ดอยสุเทพ ปุย

Read more
Image

[Posted: 5 เมย. 2562; 23.27 น.]

ระดมพลสร้างความชุ่มชื่นในจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (13 มี.ค 62) เวลา 10.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานฯผู้แทนหน่วยงาน อาทิ กอ.รมน. มทบ.33 ปภ. เทศบาลนครเชียงใหม่ ชลประทาน กรมป่าไม้ และหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ระดมเครื่องมืออุปกรณ์ในการเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ บริเวณลานประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ด้วยการรดน้ำต้นไม้ ล้างถนน การชะล้างในพื้นที่ที่เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

Read more
Image

[Posted: 5 เมย. 2562; 23.18 น.]

ปั่น 2 น่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 12

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 6.30 น. ณ จุดปล่อยตัว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดงาน“ปั่น 2 น่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 12”

Read more
Image

[Posted: 5 เมย. 2562; 23.10 น.]

เปิดศูนย์ประสานและสนับสนุนการดับไฟป่า พื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้เป็นประธานการแถลงข่าวเปิด “ศูนย์ประสานและสนับสนุนการดับไฟป่า พื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย” ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

Read more
Image

[Posted: 5 เมย. 2562; 22.32 น.]

กิจกรรมทำแนวกันไฟ สร้างฝาย ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดอยสุเทพ

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำแนวกันไฟ สร้างฝาย ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดอยสุเทพ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

Read more
Image

[Posted: 5 เมย. 2562; 22.24 น.]

ประชุมการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ปี 2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-12.40 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีฯ นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 13,14,15, 13 สาขาลำปาง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามรับฟังสถานการณ์ และรายงานผลการดำเนินการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ปี 2562

Read more
Image

[Posted: 5 เมย. 2562; 22.18 น.]

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ปี 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00-18.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและรับฟังรายงานผลการดำเนินการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ปี 2562

Read more
Image

[Posted: 5 เมย. 2562; 22.12 น.]

นายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10.45 น. ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวง ทบวง กรม จากทุกภาคส่วน เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐในพื้นที่ป่า " แม่แจ่มโมเดล" และพบปะประชาชน ในท้องที่อำเภอแม่แจ่ม

Read more
Image

[Posted: 5 เมย. 2562; 22.05 น.]

งานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Read more
Image

[Posted: 5 เมย. 2562; 21.57 น.]

แถลงข่าวนโยบายและมาตรการการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วยนายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ นายวุฒิชัย โสมวิภาต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และนายสมศักดิ์ ฐิติชยาภรณ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย พร้อมข้อแนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารปฐมกรมป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

Read more
Image

[Posted: 5 เมย. 2562; 21.51 น.]

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะในหลวงรัชการที่ ๙

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมกับข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ ในเวลา 09.00 น. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

Read more
Image

[Posted: 5 เมย. 2562; 14.19 น.]

ติดตามการปฏิบัติงานขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดล”

เมื่อวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 12.00 น. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดล” ของอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

Read more
Image

[Posted: 22 ตค. 2561; 10.38 น.]

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยใจ” ร่วมมือ ร่วมใจปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยใจ” ร่วมมือ ร่วมใจปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

Read more
Image

[Posted: 22 ตค. 2561; 10.31 น.]

พิธีถวายบังคมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายบังคมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค. 61 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคม

Read more
Image

[Posted: 13 ตค. 2561; 16.37 น.]

พิธีวางพวงมาลาในหลวงรัชกาลที่ 9

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเวลา 07.30 น. มีกำหนดพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

Read more
Image

[Posted: 13 ตค. 2561; 16.29 น.]

ให้การต้อนรับ คณะกองเลขานุการสมัชชาพลเมืองและชุมชนย่านเจริญประเทศ

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ให้การต้อนรับ คณะกองเลขานุการสมัชชาพลเมืองและชุมชนย่านเจริญประเทศ ประกอบด้วย ชุมชนมุสลิมช้างคลาน บ้านฮ่อ ชุมชนวัดชัยมงคลบ้านเม็ง ชุมชนคาทอลิกพระหฤทัย ที่เดินทางมาเยี่ยมชมต้นไม้ใหญ่และรับฟังบรรยายประวัติกรมป่าไม้

Read more
Image

[Posted: 13 ตค. 2561; 16.22 น.]

งานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จัดงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การนี้ นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน มอบใบประกาศนียบัตร แด่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น

Read more
Image

[Posted: 13 ตค. 2561; 16.10 น.]

งานที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 09.09 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้จัดงานที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 16 ปี การนี้ นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานในพิธี

Read more
Image

[Posted: 13 ตค. 2561; 15.59 น.]

การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีจัดซื้อจัดจ้่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยคณะทำงานแผนจัดการความรู้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้จัดการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีจัดซื้อจัดจ้่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนจัดการความรู้ โดยมีนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานเปิดการบรรยาย

Read more
Image

[Posted: 21 กย. 2561; 14.28 น.]

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้ทำพิธีเปิดโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรม รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ณ สนามหน้าอาคารปฐมกรมป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

Read more
Image

[Posted: 12 กย. 2561; 21.31 น.]

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ แนวทางแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยนายอดุลย์ ศุขะเนตร ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วยหัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ แนวทางแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลำพูน เพื่อรับทราบเข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหาฯ และการประสานการปฏิบัติ

Read more
Image

[Posted: 11 กย. 2561; 20.55 น.]

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ แนวทางแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) นำโดยนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วยนายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ แนวทางแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Read more
Image

[Posted: 29 สค. 2561; 10.28 น.]

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในวันอาทิพย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 17.45 น.

Read more
Image

[Posted: 8 สค. 2561; 11.04 น.]

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.19 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม

Read more
Image

[Posted: 7 สค. 2561; 12.13 น.]

โครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 16 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” ณ หน่วยพิทักษ์ป่าปางตึง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

Read more
Image

[Posted: 26 กค. 2561; 14.39 น.]

กิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าไตร และผ้าอาบน้ำฝน

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.09 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าไตร และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

Read more
Image

[Posted: 29 มิย. 2561; 20.30 น.]

โครงการประชารัฐร่วมใจ จิตอาสาขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจ จิตอาสาขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง ขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

Read more
Image

[Posted: 6 มิย. 2561; 14.21 น.]

การอบรมเทคนิคระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา09.00 -12.00 น.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้จัดฝึกอบรม เทคนิคระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบเทคนิค และขั้นตอนในการใช้เครื่องดับเพลิง เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัยยามฉุกเฉินเบื้องต้น การนี้ นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม

Read more
Image

[Posted: 4 มิย. 2561; 09.49 น.]

โครงการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าดอยสุเทพ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าดอยสุเทพ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน และนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

Read more
Image

[Posted: 28 พค. 2561; 11.38 น.]

ทำบุญตักบาตร และอุดหนุนสินค้าในงานตลาดประชารัฐ

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) นักท่องเที่ยว และประชาชน ทำบุญตักบาตร และอุดหนุนสินค้าในงานตลาดประชารัฐ บริเวณป่าในเมือง (สวนรุกขชาติห้วยแก้ว) ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเช้าวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

Read more
Image

[Posted: 28 พค. 2561; 11.33 น.]

งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี๋ใหม่เมือง 2561

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี๋ใหม่เมือง 2561 เพื่อทำพิธีสระเกล้าดำหัวพระพุทธพิทักษ์ไพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญต่างๆ และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารปฐมกรมป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

Read more
Image

[Posted: 28 พค. 2561; 11.28 น.]

พิธีอัญเชิญท้าวมหาพรหมองค์ใหม่

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีอัญเชิญท้าวมหาพรหมองค์ใหม่ ขนาด 16 นิ้ว ขึ้นประดิษฐานบนวิมานศาลที่ประทับหลังใหม่ เพื่อให้เกิดความสง่างามเป็นสิริมงคลต่อสถานที่ราชการ และเป็นที่สักการบูชาของบุคลากร ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

Read more
Image

[Posted: 12 กพ. 2561; 15.00 น.]

การเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธานการเปิดตัวโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สวนรุกขชาติ ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ ซึ่งโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Read more
Image

[Posted: 12 กพ. 2561; 14.53 น.]

กิจกรรมรณรงค์ซักซ้อมดับไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ.16 พร้อมด้วย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ,ผอ.ทสจ.จว.ช.ม.และ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ซักซ้อมดับไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สนามรามัญวงศ์ พล.ร.7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี พล.ท. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค เป็นประธาน

Read more
Image

[Posted: 12 กพ. 2561; 14.46 น.]

การบรรยายให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา นโยบายและการดำเนินงาน รวมถึงโครงการเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน แก่บุคลากรของราชอาณาจักรภูฏาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้ร่วมบรรยาย พร้อมด้วยนางสาวจิราภรณ์ มีวาสนา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ และ นายกฤษณ์ เจริญทอง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา นโยบายและการดำเนินงาน รวมถึงโครงการเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน แก่บุคลากรของราชอาณาจักรภูฏาน กระทรวงเกษตรและป่าไม้ราชาอาณาจักรภูฏาน

Read more
Image

[Posted: 12 กพ. 2561; 14.40 น.]

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนแม่บท การสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ. 16 ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนแม่บท การสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. เป็นประธาน ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

Read more
Image

[Posted: 12 กพ. 2561; 14.31 น.]

พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการเขียนแผนและโครงการเพื่อของบประมาณในการสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (รุ่นที่2)

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ. 16 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการเขียนแผนและโครงการเพื่อของบประมาณในการสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (รุ่นที่2) ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

Read more
Image

[Posted: 12 กพ. 2561; 14.25 น.]

ติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (9-12 ม.ค.2561) ของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนองคมนตรีเป็นประธาน ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริดอยแบแล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Read more
Image

[Posted: 12 กพ. 2561; 14.18 น.]

การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 9 มค. 61 เวลา 14.30-17.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่ภาคเหนือ โดย ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ และคณะ ได้ตรวจติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

Read more
Image

[Posted: 11 มค. 2561; 11.05 น.]

กิจกรรม นักปั่นอาสาไฟป่า ไทย ลาว เมียนมา

7 มกราคม 2561 เวลา 07.00 -09.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ.16 พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดฯทส., นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. ,ผอ.สบอ.1-15 (สาขาทุกสาขา) ,ผอ.ส่วน/กลุ่ม/ศูนย์และข้าราชการพนักงานในสังกัด กอส. เข้าร่วมกิจกรรม "นักปั่นอาสาไฟป่า ไทย ลาว เมียนมา" (Fire Fighting Cyclits:Lao PDR-Myanmar-Thailand)

Read more
Image

[Posted: 11 มค. 2561; 10.57 น.]

อธิบดีตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคสนามในสังกัดและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ.16 ได้นำ นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. พร้อมด้วย นายอัมพร ปานมงคล ผอ.สอช. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคสนามในสังกัด กอส.และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

Read more
Image

[Posted: 11 มค. 2561; 10.46 น.]

เปิดศูนย์ปฏิบัติการบริการ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ -ปุย

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ.16 เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการบริการ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ -ปุย ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด่านตรวจห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Read more
Image

[Posted: 28 ธค. 2560; 22.17 น.]

พิธีเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 10.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ.16 ร่วมพิธีเปิดงานและกล่าวรายงานในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมด้วย ผอ.ส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ เชียงใหม่ไนซ์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่

Read more
Image

[Posted: 28 ธค. 2560; 22.01 น.]

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.16 ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือและศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภายในงานวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 ณ โครงการจริงใจ มาร์เก็ต เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Read more
Image

[Posted: 22 พย. 2560; 21.55 น.]

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมกับโรงเรียนพระหฤทัย จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-14.30 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมกับโรงเรียนพระหฤทัย จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรองระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรม 5 ฐานพร้อมวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้สำหรับลูกเสือ - เนตรนารี

Read more
Image

[Posted: 22 พย. 2560; 21.44 น.]

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.15 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 โดยมีนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ณ ลานหน้าอาคารปฐมกรมไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จากนั้น นำผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และบุคลากรในสังกัดบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ในโอกาสสำคัญต่างๆ ด้วยการใส่ปุ๋ย พรวนดิน รดน้ำ ตัดแต่งกิ่งหรือทรงพุ่ม กำจัดวัชพืช โรค รา แมลง รวมทั้งกาฝาก และควบคู่ไปกับการทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณพื้นที่หน้าสถานที่ทำงานของแต่ละส่วน กลุ่ม ศูนย์ เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวเป็นระเบียบ เรียบร้อยสวยงามสมกับเป็นสถานที่ราชการ

Read more
Image

[Posted: 24 ตค. 2560; 23.53 น.]

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เข้าร่วมซ้อมเสมือนจริงการขึ้นถวายดอกไม้จันทน์

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมกับข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมซ้อมเสมือนจริงการขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ บนพระเมรุมาศจำลอง ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more
Image

[Posted: 24 ตค. 2560; 23.42 น.]

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ พระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ พระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more
Image

[Posted: 16 ตค. 2560; 09.23 น.]

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Read more
Image

[Posted: 6 ตค. 2560; 14.38 น.]

วันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานในพิธี งานที่ระลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 121 ปี และวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 15 ปี

Read more
Image

[Posted: 28 กย. 2560; 10.25 น.]

สบอ. 16 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย และกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นมา และความสำคัญของธงชาติ วิวัฒนาการของธงชาติไทย

สบอ. 16 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย และกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นมา และความสำคัญของธงชาติ วิวัฒนาการของธงชาติไทย เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงออกแบบธงไตรรงค์ และพระราชทานธงประจำชาติไทย ซึ่งมีการกำหนดให้วันที่ 28 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยเริ่มจากกิจกรรมปีนี้เป็นปีแรก และเป็นวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ซึ่งไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

Read more
Image

[Posted: 25 กย. 2560; 11.16 น.]

ผอ. สบอ. 16 เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการศึกษา วิจัย และส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบจาก มลภาวะทางแสง (Light Pollution) ต่อระบบนิเวศในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการศึกษา วิจัย และส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบจาก มลภาวะทางแสง (Light Pollution) ต่อระบบนิเวศในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดอยอิทนนท์ ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ โดยข้อตกลงนี้มี 5 ภาคีที่เข้าร่วมลงนามได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มูลนิธิโครงการหลวง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

Read more
Image

[Posted: 25 กย. 2560; 11.17 น.]

ผอ. สบอ. 16 เข้าร่วมโครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนเพิ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคเหนือโดย กองกำกับการภาค4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เข้าร่วมโครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนเพิ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคเหนือโดย กองกำกับการภาค4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขของผู้ที่อยู่ในภาคอุตสากรรมท่องเที่ยว และสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและผู้ประกอบการให้เกิดมาตรฐานการดำเนินการในภาคอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวที่มีต่อภาคเหนือและประเทศไทย ณ ห้องประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่

Read more
Image

[Posted: 25 กย. 2560; 11.20 น.]

ผอ. สบอ. 16 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน โดยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ชี้แจงผลการปฏิบัติงาน

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน โดยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ชี้แจงผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 2.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน 3.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 4.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 5.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 6.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 7.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 8.สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 (ลำปาง) การนี้มี คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, อธิบดีกรมป่าไม้, อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ, อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล, อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ, อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Read more
Image

[Posted: 25 กย. 2560; 11.09 น.]

ผอ. สบอ. 16 ร่วมต้อนรับพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสกิจกรรมประชารัฐร่วมใจคนลำพูนไร้ขยะเปียก ร่วมกับกิจกรรม Creative Lamphun Festival และกิจกรรมสลากย้อม “หนึ่งเดียวในโลก”

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมต้อนรับพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสกิจกรรมประชารัฐร่วมใจคนลำพูนไร้ขยะเปียก ร่วมกับกิจกรรม Creative Lamphun Festival และกิจกรรมสลากย้อม “หนึ่งเดียวในโลก” โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานโครงการ “ประชารัฐร่วมใจคนลำพูนไร้ขยะเปียก” การนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานลงนามเป็นสักขีพยาน “ประกาศจังหวัดลำพูนปลอดขยะเปียก” พร้อมทั้งมอบนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ประชารัฐ และชมนิทรรศการผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายประชารัฐ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

Read more
Image

[Posted: 5 กย. 2560; 10.11 น.]

ผอ. สบอ. 16 พร้อมด้วย นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน พร้อมได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วย นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน พร้อมได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ณ บริเวณบ้านห้วยกันใจ ต่อมาคณะดังกล่าว ได้เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมเกียรติ เจริญสุข หัวหน้าโครงการฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนในท้องที่และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ดอยม่อนล้าน

Read more
Image

[Posted: 9 สค. 2560; 12.10 น.]

สบอ. 16 จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สามเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สามเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี โดย นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานในพิธี และได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จำนวน 150 คน กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา สดุดีมหาราชินี ณ ลานประกอบพิธีหน้าอาคารปฐมกรมป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

Read more
Image

[Posted: 7 สค. 2560; 16.10 น.]

สบอ. 16 (เชียงใหม่) โดยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย บริเวณบ้านแม่แมะ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย บริเวณบ้านแม่แมะ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ ในพิธีเปิด การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 3.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของรัฐบาล 4.เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมป่าไม้ โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จากภาคส่วนต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 5.เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้เยาวชน และประชาชน โดยรอบในพื้นที่ให้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีรับฟังบรรยายความเป็นมาของพื้นที่ โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีการแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่าบ้านปางป่าคา และบ้านหนองหอย ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การนี้มีท่านผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือตอนบน นายอำเภอแม่ริม มูลนิธิไทยรักษ์ป่า Kerry Siam Seaport Co.,Ltd บริษัททิปโก้ฟูดส์ จำกัด มหาชน การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนชาวอำเภอแม่ริม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อุรักษ์ที่ 16 ร่วมงานในครั้งนี้ จำนวนประมาณ 500 คน เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมปลูกป่า เป็นจำนวน 2,400 กล้า ในเนื้อที่ 12 ไร่

Read more
Image

[Posted: 7 สค. 2560; 13.46 น.]

ผอ. สบอ. 16 ได้เข้าร่วม "โครงการคนพร้าว รักษ์ป่าร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อถวายแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2560" โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช เป็นประธาน กิจกรรมในครั้งได้ปลูกต้นไม้ ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน สังกัดกรมอุ

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้เข้าร่วม "โครงการคนพร้าว รักษ์ป่าร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อถวายแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2560" โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช เป็นประธาน กิจกรรมในครั้งได้ปลูกต้นไม้ ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สังกัดกรมป่าไม้ ชมรมคนพร้าวรักษ์ป่า/ชาวบ้าน/นักเรียนและพระสงฆ์ ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จำนวน 3,500 คน บริเวณสองข้างทางขึ้นสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริดอยม่อนล้านระยะทาง 52 กิโลเมตร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณได้ทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริดอยม่อนล้านขึ้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 กล้าไม้ที่ใช้ปลูก อาทิเช่น นางพญาเสือโคร่ง, เสี้ยวดอกขาว, ราชพฤกษ์, ชมพูพันธุ์ทิพย์, และไม้มงคล จำนวนทั้งหมด 21,986 ต้น

Read more
Image

[Posted: 7 สค. 2560; 13.36 น.]

ผอ. สบอ. 16 พร้อมด้วยนายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ (ปฏิบัติราชการแทน ออส. ) ได้เข้าร่วมประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วยนายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ (ปฏิบัติราชการแทน ออส. ) ได้เข้าร่วมประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อนุกรรมการสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นหัวหน้าคณะประเมินฯ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ในการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยมี นายรุ่ง หิรัญวงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ นายอำเภอจอมทอง มูลนิธิไทยรักษ์ป่า และตัวแทนเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ร่วมนำเสนอข้อมูล

Read more
Image

[Posted: 7 สค. 2560; 13.46 น.]

ผอ. สบอ. 16 ร่วมงาน “วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day)” โดยพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้นิมนต์พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม ประพรมน้ำพร

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมงาน “วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day)” โดยพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้นิมนต์พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และญาติ/ผู้แทนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

Read more
Image

[Posted: 7 สค. 2560; 13.22 น.]

ผอ. สบอ. 16 พร้อมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รองอธิบดีฯ ทุกกรมและผู้อำนวยการสำนักทุกสำนักในสังกัด กระทรวงทรัพย

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รองอธิบดีฯ ทุกกรมและผู้อำนวยการสำนักทุกสำนักในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วม กิจกรรมวิ่ง วันพิทักษ์ป่า 2560 (Run for Rangers) ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน รายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 2,179,999 บาท ได้ทำการมอบให้กองทุนผู้พิทักษ์ป่า ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด กอส. และประชาชนรวมทั้งหมด 2,000 คน เวลา 14.00 -16.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วย รองอธิบดีฯ ทุกกรมและผู้อำนวยการสำนักทุกสำนักในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Read more
Image

[Posted: 2 สค. 2560; 10.29 น.]

สบอ. 16 (เชียงใหม่) ได้จัดโครงการวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้จัดโครงการวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุรพล ลีลาวโรภาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทึ่ 16 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และเป็นตัวแทนในการนำสาร “วันผู้พิทักษ์ป่าโลก” จากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในพิธีเปิด โครงการวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2560 เป็นโครงการที่ร่วมกันจัด 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง โดยในโครงการมีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จำนวน 46 นาย จากส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และส่วนอุทยานแห่งชาติ จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และ สาขาแม่สะเรียง และตัวแทนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนและร้องเพลงมาร์ชป่าไม้ ทั้งยังมีการแสดงจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ชุด “พิทักษ์ป่า พิทักษ์ชีวิต ที่ศรีลานนา” โดยอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ อนึ่ง สมาชิกสหภาพสากลว่าด้วยการพิทักษ์ป่า ได้ลงมติในคราวประชุมพิทักษ์ป่าโลกในปีพุทธศักราช 2549 ที่ประเทศสหราชอาณาจักร ได้กำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น "วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” เพื่อเป็นวันรำลึกเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้เป็นหัวใจหลักในการทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการอนุรักษ์พื้นที่ป่า โครงการวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2560 ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าศูนย์ หัวหน้ากลุ่ม ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม กว่า 200 คน เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 500 นาย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้อุทิศตนเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

Read more
Image

[Posted: 1 สค. 2560; 10.53 น.]

ผอ. สบอ. 16 ได้เข้าร่วมรัฐพิธีและกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ( กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 )

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.30 - 12.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้เข้าร่วมรัฐพิธีและกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ( กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ) - กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นพระราชกุศล จำนวน 66 รูป และได้ทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณห้องโถงต้อนรับ(โถงท่าแพ) หน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ - ทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ เรือนรับรองภายในพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

Read more
Image

[Posted: 27 กค. 2560; 12.32 น.]

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานในสังกัด ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัย ณ ลานประกอบพิธีหน้าอาคารปฐมกรมป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

Read more
Image

[Posted: 27 กค. 2560; 12.31 น.]

ผอ.สบอ.16 เป็นประธานเปิดงาน "วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า"ครั้งที่ 1 (Run for ranger 2017) ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายรุ่ง หิรัญวงษ์ หน.อช. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อนำเงินรายได้เข้าสมทบกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทัก

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 05.00 - 12.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ.16 เป็นประธานเปิดงาน "วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า"ครั้งที่ 1 (Run for ranger 2017) ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายรุ่ง หิรัญวงษ์ หน.อช. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อนำเงินรายได้เข้าสมทบกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องทรัพยากรของชาติ สำหรับผู้ร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติในสังกัด สบอ.16 (เชียงใหม่)และสาขาแม่สะเรียง ผอ.สบอ.11 พิษณุโลกและคณะ คณะเจ้าหน้าที่จากสบอ.13 แพร่และสาขาลำปาง รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โดยในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง กว่า 600 คน ระยะทาง 11 กิโลเมตร ลำดับที่ 1-10 จะได้ถ้วยรางวัล และทุกท่านที่วิ่งผ่านเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัลเป็นของที่ระลึก

Read more
Image

[Posted: 11 กค. 2560; 10.36 น.]

สบอ.16 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในพระบรมโกศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลิดุลยเดช แ

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในพระบรมโกศ สมเด็ขจพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลิดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เพื่อเป็นพุทธบูชา 2.กิจกรรม งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2560 3.กิจกรรม ร่วมกันกวาดและทำความสะอาดลานวัด ประธานในพิธี โดยนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมกับผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม ณ วัดชัยมงคล อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Read more
Image

[Posted: 5 กค. 2560; 15.17 น.]

ผอ.สบอ.16 ให้การต้อนรับ นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการเดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ให้การต้อนรับ นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการเดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 โดยประชุมรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวมตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ...

Read more
Image

[Posted: 5 กค. 2560; 15.09 น.]

ผอ.สบอ.16 เข้าร่วมการประชุมเรื่อง โครงการจัดประชุมเพื่อมอบนโยบายและเเนวทางปฎิบัติงานในการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เข้าร่วมการประชุมเรื่อง โครงการจัดประชุมเพื่อมอบนโยบายและเเนวทางปฎิบัติงานในการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เเละพื้นที่ขยายเขตอุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมาย หรือพื้นที่ผนวกเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมาย โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นประธานการประชุม พร้อมผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ผอ.สบอ.1-16 และสาขา ผอ.ส่วนฯ เเละเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รวม 358 คน ณ โรงเเรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Read more
Image

[Posted: 3 กค. 2560; 09.49 น.]

ผอ.สบอ.16 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชี้แจงซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์และโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชี้แจงซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์และโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยนายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดการประชุม และนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ ผอ.สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กล่าวรายงานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรม อส. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

Read more
Image

[Posted: 28 มิย. 2560; 11.01 น.]

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย เป็นประธานการพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมตามหลักวิชาการของโครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำ

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 - 15.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย เป็นประธานการพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมตามหลักวิชาการของ โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำและแนวทางการดำเนินการขอสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่อนุรักษ์ กรณีการโครงการ "กองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ " ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยมี ผอ.ส่วน /กลุ่ม/ศูนย์ เข้าร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุม 3 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

Read more
Image

[Posted: 28 มิย. 2560; 10.27 น.]

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานเปิดโครงการ “ร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรือง ถวายความภักดี”

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานเปิดโครงการ “ร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรือง ถวายความภักดี” พร้อมมอบต้นดอกดาวเรืองให้คณะผู้บริหาร สบอ.16 และให้นโยบายในการดำเนินการปลูกดอกดาวเรือง แก่ข้าราชการในสังกัด สบอ.16 ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองสำหรับประดับสถานที่ราชการ สำนักงานในพื้นที่ เพื่อให้บานสะพรั่งเหลืองทั่วทั้งแผ่นดิน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ช่วงระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แต่เนื่องจากดาวเรืองเป็นพืชล้มลุกระยะการเก็บเกี่ยวสั้น เพื่อให้ดอกดาวเรืองบานอย่างต่อเนื่อง จึงให้มีการปลูก 2 รอบ ดังนี้ - รอบที่ 1 เริ่มปลูกเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อให้ออกดอกในช่วงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 - รอบที่ 2 เริ่มปลูกเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้ออกดอกในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

Read more
Image

[Posted: 29 พค. 2560; 11.22 น.]

ผอ.สบอ.16 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 2 ศูนย์

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวรายงานโดย นายนิรันดร์ คำทอง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวให้โอวาท และกระทำพิธีปล่อยแถวกำลังพลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฯ จากหน่วย ฯ ในสังกัด สอป. จำนวน 10 หน่วย ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 1 (สปป.3) ภาคเหนือ ชุดปฏิบัติการ จนท. อช. แม่วาง และ จนท. หน่วยฯ ชม.47 (สบวิน) กรมป่าไม้ ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ

Read more
Image

[Posted: 27 เมย. 2560; 09.41 น.]

ผอ.สบอ.16 ได้นำผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ไปตรวจราชการที่ อช.ศรีลานนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ รับฟังบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงาน

ผอ.สบอ.16 ได้นำผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ไปตรวจราชการที่ อช.ศรีลานนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ รับฟังบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงานจากหัวหน้าอุทยานฯ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด กอส. และผู้ประกอบการแพท่องเที่ยว ร่วมให้การต้อนรับ ต่อมาได้เดินทางไปตรวจราชการด้านการจัดการท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่ อช. ศรีลานนา บริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Read more
Image

[Posted: 24 เมย. 2560; 16.27 น.]

สบอ.16 (เชียงใหม่) จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี๋ใหม่เมือง 2560 ณ บริเวณสนามหน้าอาคารปฐมกรมป่าไม้

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี๋ใหม่เมือง 2560 ณ บริเวณสนามหน้าอาคารปฐมกรมป่าไม้ โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานในสังกัดส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมงาน โดยเริ่มตั้งขบวนแห่เครื่องสักการะสรงน้ำดำหัว ท้าวมหาพรหมาธิราชสุทัสสี, พระภูมิเจ้าที่ พระพุทธพิทักษ์ไพร พระพุทธรูปและเทวรูปสำคัญต่างๆของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จากนั้นเคลื่อนขบวนไปยังพระ วิมานศาลที่ประทับแต่ละแห่งและอาคารปฐมกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชประธานในพิธี ประกอบพิธี ณ สนามหน้าอาคารปฐมกรมป่าไม้ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าบุษบกปราสาท สรงน้ำพระพุทธรูป ณ บุษบกปราสาท และสรงน้ำปูชนียวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญต่างๆ ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

Read more
Image

[Posted: 21 เมย. 2560; 16.59 น.]

ผอ.สบอ.16 เป็นประธานการประชุมหน่วยงานในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

ผอ.สบอ.16 เป็นประธานการประชุมหน่วยงานในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ผอ.สบอ.16 เป็นประธานการประชุมหน่วยงานในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานสนามเข้าร่วมประชุม

Read more
Image

[Posted: 19 เมย. 2560; 09.26 น.]

ผอ.สบอ.16 ร่วมกับ ผอ.ส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ ปฏิบัติภารกิจ

เวลา 09.00 -12.00 น. ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ วนอุยานน้ำตกเจ็ดสี ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งรับฟังการรายงานสรุปการดำเนินงาน โดยมีนายโฉลม วงศ์กลุ่ม หัวหน้าวนอุทยานฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม เวลา 13.00-15.00 น.เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฎิบัติหน้าที่และการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของ อช.แม่ตะไคร้ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ...

Read more
Image

[Posted: 10 เมย. 2560; 09.41 น.]

ผอ.สบอ.16 พร้อมกับ ออส. เดินทางไปยัง สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง รับฟังการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ด้านไฟป่าและหมอกควัน

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ.16 พร้อมกับนายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. เดินทางไปยัง สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง รับฟังการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานด้านไฟป่าและหมอกควันแบบบูรณาการในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมนี้ได้มอบเสบียงอาหาร น้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่

Read more
Image

[Posted: 10 เมย. 2560; 09.41 น.]

สบอ.16 ได้ร่วมกับโรงเรียนเรยีนาเชลี วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในภาคฤดูร้อน ให้แก่นักเรียน

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้ร่วมกับโรงเรียนเรยีนาเชลี วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในภาคฤดูร้อน ที่เป็นการเพิ่มทักษะและกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐานความรู้ จำนวน 4 ฐาน คือ ฐานที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพ (กีฏวิทยา) ฐานที่ 2 การอนุรักษ์ต้นน้ำ ฐานที่ 3 การป้องกันไฟป่า ฐานที่ 4 การจัดการอุทยานแห่งชาติ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม

Read more
Image

[Posted: 10 เมย. 2560; 09.42 น.]

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สบอ.16

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ( เชียงใหม่) โดยมีนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม ข้าราชการ ....

Read more
Image

[Posted: 7 เมย. 2560; 10.22 น.]

ผอ.สบอ.16 บินตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในท้องที่ จ.เชียงใหม่

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ.16 นำ ออส. (นายธัญญา เนติธรรมกุล) บินตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในท้องที่ จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งเดินทางไปตรวจเยี่ยม รับฟังการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้านไฟป่าและหมอกควัน จากหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง กล่าวต้อนรับ พร้อมนี้ได้มอบเสบียงอาหาร น้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ กอส. ชุดเฝ้าระวังไฟป่าประจำตำบล และชุมชนเครือข่ายต่างๆ ...

Read more
Image

[Posted: 7 เมย. 2560; 10.48 น.]

ผอ.สบอ.16 วางแผนติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ.16 พร้อมด้วยนายสุเจตน์ มงคลไชยสิทธิ์ ผอ.ส่วนประสานความร่วมมือด้านป่าไม้และสัตว์ป่า และ พอ. ประสาน ไกรสิงห์เดชา รองเสนาธิการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ได้ร่วมกันบินตรวจสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ และประชุมหารือ วางแผนติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

Read more
Image

[Posted: 7 เมย. 2560; 10.48 น.]

ผอ.สบอ.16 ร่วมประชุมตรวจสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

วันที่ 21 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ปฏิบัติภารกิจ

Read more
Image

[Posted: 23 กพ. 2560; 16.09 น.]

รมว.ทส ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ สถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 - 12.00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ สถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ เวลา 13.00 - 16.00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส ได้สักการะพระสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ ณ ยอดดอยอินทนนท์ พร้อมเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ บริเวณพระมหาธาติเจดีย์นภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกอบด้วย กวางผา 4 ตัว เก้ง 4 ตัว ไก่ฟ้าหลังขาวธรรมดา 39 ตัว นกแขกเต้า 6 ตัว และนกขุนทอง 10 ตัว รวม 5 ชนิด จำนวน 63 ตัว โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ,นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16) และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Read more
Image

[Posted: 23 กพ. 2560; 13.44 น.]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินทางมาตรวจติดตามงานและเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินทางมาตรวจติดตามงานและเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ,นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16, นายรุ่ง หิรัญวงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และไกด์ท้องถิ่น ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

Read more
Image

[Posted: 23 กพ. 2560; 13.33 น.]

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เข้าร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 -16.30 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เข้าร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า และร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Read more