ผอ.สบอ.16 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

Image

Posted 31 สค. 2563; 09.47 น.

วันนี้ (27 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) โดยมีนายธิติกร กิตตินันท์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดเพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแล และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ที่อยู่รอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.ชม. จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา ในระหว่างวันที่ 26 -28 ส.ค. 2563 โดยในการนี้มีนายชาติชาย นาคทิพวรรณ ผอ.สจน. นายสุเจตน์ มงคลไชยสิทธิ์ ผอ.สฟป. และนายสมศักดิ์ มั่งมี ผอ.สปส. พร้อมด้วยจนท.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

กิจกรรมในครั้งนี้ ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ อาจารย์คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร เป็นวิทยากร ที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม