ผอ. สบอ. 16 เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการศึกษา วิจัย และส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบจาก มลภาวะทางแสง (Light Pollution) ต่อระบบนิเวศในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

Image

Posted 25 กย. 2560; 11.16 น.

วันที่ 6 กันยายน 2560

เวลา 15.00 - 17.30 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการศึกษา วิจัย และส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบจาก มลภาวะทางแสง (Light Pollution) ต่อระบบนิเวศในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

ดอยอิทนนท์ ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ โดยข้อตกลงนี้มี 5 ภาคีที่เข้าร่วมลงนามได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มูลนิธิโครงการหลวง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)