สบอ. 16 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย และกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นมา และความสำคัญของธงชาติ วิวัฒนาการของธงชาติไทย

Image

Posted 28 กย. 2560; 10.25 น.

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย และกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นมา และความสำคัญของธงชาติ วิวัฒนาการของธงชาติไทย เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงออกแบบธงไตรรงค์ และพระราชทานธงประจำชาติไทย ซึ่งมีการกำหนดให้วันที่ 28 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยเริ่มจากกิจกรรมปีนี้เป็นปีแรก และเป็นวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ซึ่งไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

กิจกรรมดังกล่าว ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ที่เสาธงหน้าอาคารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)