ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ พระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่

Image

Posted 24 ตค. 2560; 23.42 น.

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ พระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-31 ตุลาคม 2560 ซึ่งการนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงใหม่ ให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดนิทรรศการพระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และได้เยี่ยมชมนิทรรศการพระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลฃิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่