สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

Image

Posted 22 พย. 2560; 21.44 น.

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.15 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 โดยมีนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ณ ลานหน้าอาคารปฐมกรมไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จากนั้น นำผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และบุคลากรในสังกัดบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ในโอกาสสำคัญต่างๆ ด้วยการใส่ปุ๋ย พรวนดิน รดน้ำ ตัดแต่งกิ่งหรือทรงพุ่ม กำจัดวัชพืช โรค รา แมลง รวมทั้งกาฝาก และควบคู่ไปกับการทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณพื้นที่หน้าสถานที่ทำงานของแต่ละส่วน กลุ่ม ศูนย์ เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวเป็นระเบียบ เรียบร้อยสวยงามสมกับเป็นสถานที่ราชการ

อนึ่ง วันรักต้นไม้แห่งชาติ หรือ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" (National Annual Tree Care Day) ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2533 กำหนดให้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น "วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ"

More info at https://www.facebook.com/fca16/