สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมกับโรงเรียนพระหฤทัย จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

Image

Posted 22 พย. 2560; 21.55 น.

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-14.30 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมกับโรงเรียนพระหฤทัย จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรองระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรม 5 ฐานพร้อมวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้สำหรับลูกเสือ - เนตรนารี ได้แก่

1. ฐานแมลง ต้นไม้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. ฐานสัตว์ป่า

3. ฐานน้ำ (ต้นกำเนิดของน้ำ)

4. ฐานไฟป่า

5. ฐานโครงการมนุษย์และพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า

การนี้ นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้กล่าวต้อนรับ อาจารย์ และ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง โรงเรียนพระหฤทัย ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 122 คน

More Info at https://www.facebook.com/fca16/