ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

Image

Posted 28 ธค. 2560; 22.01 น.

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.16 ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือและศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภายในงานวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 ณ โครงการจริงใจ มาร์เก็ต เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การนี้ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี, นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 กล่าวรายงาน พร้อมนี้นายชาติชาย นาคทิพวรรณ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เป็นผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ไปร่วมงาน ซึ่งมีประชาชนและเยาวชนร่วมกิจกรรมประมาณ 800 คน