พิธีเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2560

Image

Posted 28 ธค. 2560; 22.17 น.

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 10.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ.16 ร่วมพิธีเปิดงานและกล่าวรายงานในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมด้วย ผอ.ส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ เชียงใหม่ไนซ์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฯ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สบอ.16 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่าแก่นักเรียนและประชาชนที่สนใจอีกด้วย จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 750 คน

ต่อมา เวลา 10.00 -13.00 น. ได้เดินทางไปตรวจความพร้อมและการดำเนินงานโครงการ ป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคเหนือ เชียงใหม่ , หน่วยพิทักษ์อุทยาน ทป4. (อช.ดอยสุเทพ-ปุย), ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เชิงดอยสุเทพ เชียงใหม่ และสวนรุกขชาติห้วยแก้ว เชียงใหม่ ตามลำดับ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล