เปิดศูนย์ปฏิบัติการบริการ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ -ปุย

Image

Posted 11 มค. 2561; 10.46 น.

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ.16 เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการบริการ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ -ปุย ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด่านตรวจห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ตามที่ กอส. ได้มีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 อช.ดอยสุเทพ-ปุย มีจำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

1.) ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2.) ศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่ ด่านตรวจห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

3) ศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ 3 (น้ำตกแม่สา) ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

4) ศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ 5 (น้ำตกหมอกฟ้า) ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมบูรณาการได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ชุด ชป.ชุมชน ,เจ้าหน้าที่กูชีพเครือข่าย ชม.และเจ้าหน้าที่ สอบต.ในพื้นที่อีกด้วย