อธิบดีตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคสนามในสังกัดและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

Image

Posted 11 มค. 2561; 10.57 น.

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ.16 ได้นำ นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. พร้อมด้วย นายอัมพร ปานมงคล ผอ.สอช. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคสนามในสังกัด กอส.และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนี้

1. เวลา 09.00-12.00 น. เดินทางจาก ฐานบินที่ 2 ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า เชียงใหม่ (ฐานบินฤาษี)ไปยัง อช.ดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้ตรวจบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจุดให้บริการน้ำพุร้อนฝาง โดยมีนาย สมศักดิ์ ฐิติชยาภรณ์ หน.อช.ผ้าห่มปก ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

2. เวลา13.00 -15.00 น. เดินทางไปยัง อช.ห้วยน้ำดัง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ตรวจเยียมบริเวณจุดชมวิว ลานกางเต้นและบริเวณศูนย์กู้ภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อช.ห้วยน้ำดัง โดยมีนายบัญชา รามศิริ หน.อช.ห้วยน้ำดัง ให้การต้อนรับและนำตรวจ

3. เวลา15.00-17.00 น. เดินทางไปยัง อช.อินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและลานกางเต้น รวมไปถึงศูนย์อำนวยการความปลอดภัยช่วงเทศกาล กรมทางหลวง โดยมีนายรุ่ง หิรัญวงศ์ หน.อช.อินทนนท์ ให้การต้อนรับแล้วให้ข้อมูล และเดินทางกลับฐานบินที่ 2 ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า เชียงใหม่ (ฐานบินฤาษี)

4. เวลา 17.00-18.00น. เดินทางโดยรถยนต์ไปยัง สวนรุกขชาติห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานและความพร้อมในการรองรับการใช้บริการ โดยมีนางอภันตรี เชื้อชม หน.สวนรุกชาติห้วยแก้ว ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

5. เวลา17.00-20.00 น. เดินทางต่อไปยัง อช.ดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมบริเวณศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ -ปุย ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด่านตรวจห้วยแก้ว และเดินทางไปตรวจบ้านพัก จุดบริการนักท่องเที่ยวบริเวณสวนสน โดยมี นายกริชสยาม คงสตรี หน.อช.ดอยสุเทพ-ปุย ให้การต้อนรับและนำตรวจ