ติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

Image

Posted 12 กพ. 2561; 14.25 น.

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (9-12 ม.ค.2561) ของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนองคมนตรีเป็นประธาน ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริดอยแบแล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้ร่วมมอบถุงพระราชทาน จำนวน 286 ถุง และมอบพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 แก่ราษฎรบ้านแกบ้านพะอัน ขุนอมแฮดนอก และขุนอมแฮดใน อีกด้วย