พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการเขียนแผนและโครงการเพื่อของบประมาณในการสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (รุ่นที่2)

Image

Posted 12 กพ. 2561; 14.31 น.

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ. 16 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการเขียนแผนและโครงการเพื่อของบประมาณในการสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (รุ่นที่2) ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติ ในพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดเข้าร่วมกว่า 100 คน

เวลา 14.00 - 17.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ. 16 ได้ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1( Project and progress review) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15-18 (ภาคเหนือ) ณ สถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15-18 ด้วย