พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนแม่บท การสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Image

Posted 12 กพ. 2561; 14.40 น.

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ. 16 ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนแม่บท การสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. เป็นประธาน ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมครั้งนี้มีข้าราชการ พนักงานราชการเข้าร่วมกว่า 150 คน

เวลา 13.00 - 15.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ.16 ได้เดินทางไปตรวจความพร้อมและการดำเนินงานโครงการ ป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคเหนือ เชียงใหม่ โดยมี นางอัญชลี ศรีเงินยวง หัวหน้าฯ นำตรวจ