การบรรยายให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา นโยบายและการดำเนินงาน รวมถึงโครงการเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน แก่บุคลากรของราชอาณาจักรภูฏาน

Image

Posted 12 กพ. 2561; 14.46 น.

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้ร่วมบรรยาย พร้อมด้วยนางสาวจิราภรณ์ มีวาสนา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ และ นายกฤษณ์ เจริญทอง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา นโยบายและการดำเนินงาน รวมถึงโครงการเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน แก่บุคลากรของราชอาณาจักรภูฏาน กระทรวงเกษตรและป่าไม้ราชาอาณาจักรภูฏาน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ราชาอาณาจักรภูฏาน เพื่อพัฒนาบุคลากรของราชาอาณาจักรภูฏาน ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งได้นำเยี่ยมชม บริเวณภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)