กิจกรรมรณรงค์ซักซ้อมดับไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2561

Image

Posted 12 กพ. 2561; 14.53 น.

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ.16 พร้อมด้วย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ,ผอ.ทสจ.จว.ช.ม.และ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ซักซ้อมดับไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สนามรามัญวงศ์ พล.ร.7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี พล.ท. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค เป็นประธานเปิด กิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและความพร้อมของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ มีเครือข่ายภาคประชาชนชาวเชียงใหม่ กว่า 40 องค์กร ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจาก 10 หน่วยงานของจังหวัดเชียงใหม่,กิจกรรมการรณรงค์ซักซ้อมดับไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 30 หน่วยงาน และขบวนรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน จำนวน 20 หน่วยงาน ร่วมกับชมรมจักรยาน 200 คัน และขบวนยานยนต์ 70 คัน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 3,262 คน