การเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

Image

Posted 12 กพ. 2561; 15.00 น.

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธานการเปิดตัวโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สวนรุกขชาติ ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ ซึ่งโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการให้พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้แก่ พื้นที่วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสมอยู่ใกล้ชุมชม โดยให้ภาครัฐร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน ดำเนินการในลักษณะของพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาธรรมชาติ โดยในเวลา 07.00 น. รมว.ทส. ได้ปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณดีภาคเหนือและในเวลา 09.00 น. ได้กล่าวเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว และได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ ผลงานการประกวดภาพถ่าย ภาพวาดฝาผนัง นิทรรศกการแหล่งท่องเที่ยวอุทยาน เป็นต้น และได้มอบรางวัลการแข่งขัน การประกวดต่างๆ พร้อมมอบเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนโครงการ โดยมี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายธัญญา เนติธรรมกุล) และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย) ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม