งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี๋ใหม่เมือง 2561

Image

Posted 28 พค. 2561; 11.33 น.

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี๋ใหม่เมือง 2561 เพื่อทำพิธีสระเกล้าดำหัวพระพุทธพิทักษ์ไพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญต่างๆ และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารปฐมกรมป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)