โครงการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าดอยสุเทพ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

Image

Posted 4 มิย. 2561; 09.49 น.

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าดอยสุเทพ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน และนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) หน่วยงานราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ในจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนเครือข่ายทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ภายใต้ "โครงการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าดอยสุเทพ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ” และร่วมสร้างฝายชะลอน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดอยสุเทพ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยนำกล้าไม้ทั้งไม้ยืนต้นและหญ้าแฝก กว่า 20,000 ต้น มาปลูกบริเวณรอบบ้านพักข้าราชการตุลาการ เพื่อฟื้นฟูป่าที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 พันคน