การอบรมเทคนิคระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

Image

Posted 6 มิย. 2561; 14.21 น.

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา09.00 -12.00 น.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้จัดฝึกอบรม เทคนิคระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบเทคนิค และขั้นตอนในการใช้เครื่องดับเพลิง เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัยยามฉุกเฉินเบื้องต้น การนี้ นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โดยมีนายมงคล ยองเพชร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และสาธิตกการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การอบรมครั้งนี้ ผู้อำนวยการส่วน หัวกลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมฝึกอบรมประมาณ 60 คน

Light Logo

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Address

153 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่50100

053-276-100

053-274-431

fca16@gmail.com

Follow Us