โครงการประชารัฐร่วมใจ จิตอาสาขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง

Image

Posted 29 มิย. 2561; 20.30 น.

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจ จิตอาสาขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง ขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

การนี้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นายนายพรเทพ ลิ้วประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ นายอัมพร ปานมงคล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นผู้กล่าวรายงาน

ซึ่งในกิจกรรม มีการสาธิตพร้อมให้ผู้ร่วมงานได้ฝึกปฏิบัติในขั้นตอนการปักชำ ตอนกิ่ง ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งร่วมกัน โดย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลูกต้นรวงผึ้ง ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และ ตอนกิ่งรวงผึ้ง ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากส่วน กลุ่ม ศูนย์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) จิตอาสา และ นักเรียนจากโรงเรียนเรยีนา เชลีวิทยาลัย จำนวนกว่า 300 คน

:: ต้นรวงผึ้ง:: มีชื่อสามัญ YELLOW STAR ลักษณะเด่นของต้นรวงผึ้งคือดอกสีเหลืองเข้ม มีกลิ่นหอมตลอดทั้งวัน มีช่อดอกดกที่เกิดตามซอกใบเป็นช่อสั้น โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกออกเป็น 5 แฉกคล้ายรูปดาว ไม่มีกลีบดอก มีเกสรตัวผู้จำนวนมาก ซึ่งส่วนที่มองเห็นเป็นสีเหลืองเหมือนดอกนั้นคือเกสรตัวผู้ที่รวมกันเป็นกระจุก ลำต้นแตกกิ่งต่ำ กิ่งค่อนข้างเล็กเรือนยอดเป็นพุ่มมน ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปแผ่นใบสองข้างไม่เท่ากัน ผิวใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีน้ำตาลอมนวล สามารถขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งและเพาะเมล็ด ดอกรวงผึ้งจะเบ่งบานในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ผลิดอกได้นาน 7-10 วัน เมื่อดอกสีเหลืองบานพร้อมกันทั้งต้น จะดูงดงามอร่ามตา และส่งกลิ่นหอมชื่นใจตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ต้นรวงผึ้งยังมีความสำคัญคือเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์สมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพพอดี เมื่อพระองค์เสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร