โครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์

Image

Posted 7 สค. 2561; 12.13 น.

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 16 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” ณ หน่วยพิทักษ์ป่าปางตึง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

เวลา 09.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการฯ โดยมีนายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 16 (เชียงใหม่) เป็นผู้กล่าวรายงาน การนี้มีเจ้าหน้าที่จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย เขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ผู้แทนสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า​ ทหาร​ ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวตำบลยางเปียง จำน​วน​ 800 คน​ เข้าร่วม ณ หน่วยพิทักษ์ป่าปางตึง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ในการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ในครั้งนี้ ได้ปล่อยสัตว์ป่าทั้งหมด 9 ชนิด รวมทั้งสิ้น 631 ตัว ได้แก่ กวางผา 6 ตัว เนื้อทราย 18 ตัว กวางป่า 4 ตัว ละองหรือละมั่งพันธุ์พม่า 4 ตัว เก้ง 2 ตัว นกยูง 14 ตัว ไก่ฟ้าหลังขาว 340 ตัว ไก่ป่าตุ้มหูแดง 249 ตัว และนกแว่นเทา 4 ตัว โดยสัตว์ป่าดังกล่าวได้จากการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยยางปาน จังหวัดเชียงใหม่ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่จัน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยนั้น เป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และยังมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี ทำให้พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้นนั้น ส่งผลให้สัตว์ป่าสามารถดำรงชีวิตได้ในพื้นที่ที่มีระบบนิเวศหลากหลายมากขึ้น