ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ แนวทางแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Image

Posted 11 กย. 2561; 20.55 น.

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) นำโดยนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วยนายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ แนวทางแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบเข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหาฯ และการประสานการปฏบัติ ร่วมกับคณะกรรมการฯ (คปป. จ.ชม) ส่วนหนึ่ง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน และคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานที่ประชุมฯ