ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ แนวทางแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน

Image

Posted 12 กย. 2561; 21.31 น.

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยนายอดุลย์ ศุขะเนตร ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วยหัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ แนวทางแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลำพูน เพื่อรับทราบเข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหาฯ และการประสานการปฏิบัติ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ (คทช. จังหวัด) ส่วนหนึ่ง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน และคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานที่ประชุมฯ


Light Logo

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Address

153 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่50100

053-276-100

053-274-431

fca16@gmail.com

Follow Us