โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

Image

Posted 21 กย. 2561; 14.28 น.

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้ทำพิธีเปิดโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรม รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ณ สนามหน้าอาคารปฐมกรมป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 โดยมีนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานในพิธีเปิด และนำผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้าศูนย์ทุกศูนย์ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมทำกิจกรรม ฯ และมีนายอัมพร ปานมงคลผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักฯ 16 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกพร้อมกันทั่วประเทศ โดยเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ สนับสนุนแนวคิดในเรื่องการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse Recycle : 3Rs) พร้อมทั้งยังจัดทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น ทำความสะอาดถนนสายเจริญประเทศ จากโรงเรียนเรยีนาเชลีจนถึงวัดชัยมงคล และแจกถุงผ้าแทนการใช้พลาสติกแก่ประชาชนโดยรอบสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กิจกรรมดังกล่าวนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คน

Light Logo

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Address

153 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่50100

053-276-100

053-274-431

fca16@gmail.com

Follow Us