งานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Image

Posted 13 ตค. 2561; 16.22 น.

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จัดงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การนี้ นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน มอบใบประกาศนียบัตร แด่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 คน อ่านสารจากใจอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แด่ผู้เกษียณอายุราชการ มอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ และได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 39 คน

Light Logo

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Address

153 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่50100

053-276-100

053-274-431

fca16@gmail.com

Follow Us