ให้การต้อนรับ คณะกองเลขานุการสมัชชาพลเมืองและชุมชนย่านเจริญประเทศ

Image

Posted 13 ตค. 2561; 16.29 น.

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ให้การต้อนรับ คณะกองเลขานุการสมัชชาพลเมืองและชุมชนย่านเจริญประเทศ ประกอบด้วย ชุมชนมุสลิมช้างคลาน บ้านฮ่อ ชุมชนวัดชัยมงคลบ้านเม็ง ชุมชนคาทอลิกพระหฤทัย ที่เดินทางมาเยี่ยมชมต้นไม้ใหญ่และรับฟังบรรยายประวัติกรมป่าไม้ เพื่อจะดำเนินการส่งเสริมให้ย่านเจริญประเทศเป็นแหล่งพหุวัฒนธรรมและพื้นที่สีเขียวของเมือง โดยมีนายสมเกียรติ คณะแก้ว หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เป็นตัวแทน ให้การต้อนรับและบรรยาย