โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยใจ” ร่วมมือ ร่วมใจปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ

Image

Posted 22 ตค. 2561; 10.38 น.

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยใจ” ร่วมมือ ร่วมใจปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยได้มีการคัดเลือกพันธุ์ไม้ยืนต้น ที่มีดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ 1.ต้นรวงผึ้ง 2.ต้นราชพฤกษ์ 3.ต้นบุนนาค 4.ต้นประดู่ป่า 5.ต้นรัง 6.ต้นสารภี 7.ต้นคำมอกหลวง 8.ต้นจำปีหลวง 9.ต้นพะยอม และ10.ต้นลำดวนดอย รวม 1,000 ต้น และปลูกหญ้าแฝก จำนวน 10,000 กล้า ในพื้นที่จำนวน 5 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยลาน โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 500 คน ประกอบด้วย นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน และประชาชนจิตอาสา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง การนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมนำปลูกต้นไม้ และปลูกหญ้าแฝก นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับ