เปิดศูนย์ประสานและสนับสนุนการดับไฟป่า พื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย

Image

Posted 5 เมย. 2562; 23.10 น.

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้เป็นประธานการแถลงข่าวเปิด “ศูนย์ประสานและสนับสนุนการดับไฟป่า พื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย” ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อ คือ

1. เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านไฟป่า พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

2. เป็นศูนย์รับแจ้งการเกิดไฟป่า เพื่อประสานงานหน่วยงานในพื้นที่

สืบเนื่องจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุดที่ 1 ดูแลรับผิดชอบการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์เป็นเลขานุการ มีหน่วยงานในพื้นที่และใกล้เคียงรวม 14 หน่วยงาน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า จำนวน 67 หมู่บ้าน โดยแยกตามรายอำเภอ ดังนี้

อำเภอเมือง 14 หมู่บ้าน อำเภอหางดง 13 หมู่บ้าน อำเภอแม่ริม 22 หมู่บ้าน และอำเภอแม่แตง 18 หมู่บ้าน

2. ลาดตระเวนป้องปรามและตรวจสอบจุด Hotspot

3. ตรวจหาไฟโดยรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ เพื่อดำเนินการเข้าดับไฟได้ทันท่วงที

4. ป้องกันและดับไฟป่า

สำหรับพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ คือ พื้นที่ด้านหน้าของดอยสุเทพ ซึ่งได้กำหนดพื้นที่ครอบคลุม 5 ตำบล ได้แก่ 1) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม 2) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 3) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4) ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง และ 5) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่

โดยให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานกับภาคประชาชนจัดตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป่า แต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่

จากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ อาสาสมัครแต่ละอำเภอ อาสาสมัครแต่ละตำบล และเครือข่ายภาคประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ร่วมกันลาดตระเวนตำบลละ 2 ชุด ชุดละประมาณ 15 คน

สลับหมุนเวียนกันอยู่เวรยาม ในพื้นที่ 7 จุด ได้แก่

1. ศูนย์ประสานงานและเฝ้าระวังไฟป่าห้วยตึงเฒ่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม

2. ด่านตรวจห้วยตึงเฒ่า ทางขึ้นบ้านขุนช่างเคี่ยน

3. ด่านตรวจห้วยแก้ว ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ

4. จุดเฝ้าระวังไฟป่าตำบลสุเทพ ณ สนามกีฬาตำบลสุเทพ

5. จุดเฝ้าระวังไฟป่าตำบลแม่เหียะ ณ ศูนย์สาธิตฯ เกษตรแม่หียะ

6. จุดเฝ้าระวังไฟป่าตำบลช้างเผือก ณ ค่ายลูกเสือสุเทพ

7. จุดเฝ้าระวังไฟป่าบ้านแม่เหียะใน (ดอยกอม) หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ

ในการนี้เครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรเครือข่าย มูลนิธิ บริษัทห้างร้านต่างๆ ได้เห็นความ

สำคัญของการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน และเพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมไฟป่า จึงได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของต่างๆ เช่น น้ำดื่ม, ผ้าปิดปากกันฝุ่น, ไฟฉายคาดศีรษะ, อาหารสำเร็จรูป, เครื่องดื่มอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งทางศูนย์ฯ จะได้มอบให้ผู้ปฏิบัติงานต่อไป