ผอ. สบอ.16 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนรุ่นที่ 2 ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่

Image

Posted 21 พค. 2562; 15.37 น.

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนรุ่นที่ 2 ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 11-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 40 นาย เป็นตัวแทนจากอุทยานแห่งชาติในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จำนวน 7 แห่ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ให้สามารถดำเนินการลาดตระเวน โดยใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ