กิจกรรมล่าสุดกิจกรรมทางศูนย์ภูมิสารสนเทศ เชียงใหม่

Cover
วันที่ลง : 24 สิงหาคม 2560 / 11:36:02 น.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงในเขตป่าอนุรักษ์ (รุ่นที่1)
เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม พศ.2560 

ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ(เชียงใหม่) ได้ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงในเขตป่าอนุรักษ์ (รุ่นที่1) ณ สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่าน อ.เมือง จ.น่าน
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 36 คน


153 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคล้าน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
082-0363887 ,053-276100 ต่อ 251 gisdnp.cm@gmail.com

Copyright © DNP GIS-CM