กิจกรรมล่าสุดกิจกรรมทางศูนย์ภูมิสารสนเทศ เชียงใหม่

Cover
วันที่ลง : 15 กันยายน 2560 / 15:55:59 น.

ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่) ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงในเขตอนุรักษ์ รุ่นที่ 4
วันที่ 14-15 กันยายน 2560

  ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่) ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงในเขตอนุรักษ์ รุ่นที่ 4 ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง) ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย

  1. อุทยานแห่งชาติสาละวิน จำนวน 2 คน
  2. อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จำนวน 2 คน
  3. อุทยานแห่งชาติถ่ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ จำนวน 3 คน
  4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จำนวน 12 คน
  5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน จำนวน 2 คน
  6. เขตรักษาพันธ์ุป่าแม่ยวมฝั่งขวา จำนวน 2 คน
  7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน จำนวน 2 คน 
  8. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า จำนวน 2 คนจำนวน 2 คน

รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 29 คน โดยมี นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง) เป็นประธานในพิธีเปิดในการฝึกอบรม


153 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคล้าน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
082-0363887 ,053-276100 ต่อ 251 gisdnp.cm@gmail.com

Copyright © DNP GIS-CM