กิจกรรมล่าสุดกิจกรรมทางศูนย์ภูมิสารสนเทศ เชียงใหม่

Cover
วันที่ลง : 6 กันยายน 2560 / 15:52:25 น.

ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่) ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงในเขตอนุรักษ์ รุ่นที่3 ณ
วันที่ 5 - 6 กันยายน 2560

  ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่) ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงในเขตอนุรักษ์ รุ่นที่3 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย

 1. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จำนวน 4 คน
 2. อุทยานแห่งชาติแม่วาง จำนวน 2 คน
 3. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 3 คน
 4. อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จำนวน 4 คน 
 5. อุทยานแห่งชาติขุนขาน จำนวน 2 คน
 6. อุทยานแห่งชาติออบหลวง จำนวน 1 คน
 7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จำนวน 1 คน
 8. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง จำนวน 3 คน
 9. เขตรักษาพันธ์ุสะเมิง จำนวน 2 คน
 10. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยสุเทพ จำนวน 2 คน 
 11. ส่วนอุทยานแห่งชาติ จำนวน 2 คน

รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 26 คน โดยมี นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.16 (เชียงใหม่) เป็นประธานในพิธีเปิดในการฝึกอบรม


153 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคล้าน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
082-0363887 ,053-276100 ต่อ 251 gisdnp.cm@gmail.com

Copyright © DNP GIS-CM