กิจกรรมล่าสุดกิจกรรมทางศูนย์ภูมิสารสนเทศ เชียงใหม่

Cover
วันที่ลง : 22 กันยายน 2560 / 15:58:24 น.

ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่) ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงในเขตอนุรักษ์ รุ่นที่5 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่)
วันที่ 21-22 กันยายน 2560

ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่) ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงในเขตอนุรักษ์ รุ่นที่5 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่) มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย

  1. อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จำนวน 2 คน
  2. อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่ยม จำนวน 4 คน
  3. อุทยานแห่งชาติผากลอง จำนวน 2 คน
  4. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จำนวน 2 คน
  5. อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จำนวน 2 คน
  6. อุทยานแห่งชาติแม่วะ จำนวน 2 คน
  7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จำนวน 2 คน 
  8. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง จำนวน 2 คน
  9. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จำนวน 3 คน 

รวมทั้งสิ้น 21 คน โดยมี นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.16 (เชียงใหม่) เป็นประธานในพิธีเปิดในการฝึกอบรม


153 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคล้าน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
082-0363887 ,053-276100 ต่อ 251 gisdnp.cm@gmail.com

Copyright © DNP GIS-CM