กิจกรรมล่าสุดกิจกรรมทางศูนย์ภูมิสารสนเทศ เชียงใหม่

Cover
วันที่ลง : 1 กันยายน 2560 / 15:53:56 น.

ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่) ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงในเขตอนุรักษ์ รุ่นที่2 ณ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2560

ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่) ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงในเขตอนุรักษ์ รุ่นที่2 ณ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าอบรมประกอยด้วย


1 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จำนวน 10 นาย
2 อุทยานแห่งชาติผาแดง จำนวน 20 นาย
3 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
4 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
5 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จำนวน 2 นาย
6 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม่แสะ จำนวน 4 นาย รวมทั้งสิ้น 50 นาย โดยมี นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.16 เป็นประธานในพิธีเปิดในการฝึกอบรม.


153 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคล้าน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
082-0363887 ,053-276100 ต่อ 251 gisdnp.cm@gmail.com

Copyright © DNP GIS-CM