• อนุรักษ์ผืนป่า เพื่อรักษาทุกชีวิต
    • ต้นไม้ เมฆ และ ทะเลหมอก
    • ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นรากฐานการอนุรักษ์
    • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
    • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

ระบบการแจ้งข่าว

ติดตามการดำเนินงานตรวจยึด

ติดตามการดำเนินงานตรวจยึด

วันที่โพส: 2014-07-24 15:36:52  ผู้โพส: webmaster


นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ใช้อากาศยานบินตรวจสภาพป่าพื้นที่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาว อุทยานแห่งชาติผาแดง และ บางส่วนของ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เพื่อติดตามการดำเนินงานตรวจยึดคืนพื้นที่ป่า

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่โพส: 2014-07-23 15:15:09  ผู้โพส: webmaster


นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการอนุรักษ์อินทนนท์ ครั้งที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ลงนามบันทึกความร่วมมือ

ลงนามบันทึกความร่วมมือ

วันที่โพส: 2014-07-23 09:45:20  ผู้โพส: webmaster


นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ เรื่อง การจัดการร่วม กุญแจสู่การปฏิรูประบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

วันที่โพส: 2014-07-22 13:21:13  ผู้โพส: webmaster


นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องผลการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

:: รวม 415 รายการ :: 104 หน้า ::
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] Next >>

VDO ภารกิจผู้บริหาร

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เร่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อส่งสัตว์ป่าคืนวนา เผยแพร่ข่าวทางสถานีโทรทัศน์ NBT เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

สนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม่ หลังถูกบุกรุก เผยแพร่ข่าวทางสถานีโทรทัศน์ NBT เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

การประชุมหน่วยงานภารกิจอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และพันธุ์พืช ใน 3 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอนในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามอบนโยบายในการดูแลป่าไม้

นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจติดตามการลักลอบตัดไม้สัก และจะทำการจับกุมกระบวนการที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอย่างเร่งด่วน พร้อมจะปกป้องผืนป่า โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ เผยแพร่ข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สนธิกำลังทหาร และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ตรวจยึดรื้อบ้านในพื้นที่ ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เผยแพร่ข่าวทาง สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี

นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เข้าร่วมสนธิ กำลังเข้าปิดล้อม หมู่บ้านในอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่บุกรุกพื้นที่ป่า ลักลอบตัดไม้กว่า 3,000 ไร่ เผยแพร่ข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่อ ง7 สี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 22.50 น.

นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เข้าร่วมสนธิ ตรวจยึดไม้บริเวณบ้านปางตอง ต.ทุ่งยาง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เผยแพร่ข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 05.45 น. 

นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ให้สัมภาษณ์ รายการทีวีจอเหนือ ในตอนลักลอบตัดไม้สักทอง (ป่าสาละวิน) ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ทางสถานี Thai PBS

นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เปิดยุทธการสนธิกำลังป้องกัน ตรวจสอบผืนป่าอนุรักษ์ใน จ.แม่ฮ่องสอน ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7  สี

นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ให้สัมภาษณ์ รายงานพิเศษ ร่องรอยการลักลอบตัดไม้ริมน้ำสาละวิน ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าสาละวิน ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ทางสถานี Thai PBS ตอนที่ 1

นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้ให้สัมภาษณ์และข้อมูลคลินิครักษาสัตว์ป่าแห่งแรกในประเทศไทยและทีมกู้ชีพช่วยเหลือสัตวฺ์ป่าที่บาดเจ็บตลอด 24 ชม. รายการเจาะเกาะติด ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจราชการเพื่อป้องกันการทำลายป่าและปัญหาหมอกควันในพื้นที่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 

ดูวิดีโอภารกิจเพิ่มเติม

การปฏิบัติงานหน่วยงานภาคสนาม

อช.อินทนนท์ตรวจยึด

อช.อินทนนท์ตรวจยึด

วันที่โพส: 2014-07-24 15:57:41  ผู้โพส: webmaster


อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ขอสรุปรายงานการ ออกสนธิกำลังในการออกตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ ท้องที่บ้านขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

อช.แม่วางร่วมปลูกต้นไม้

อช.แม่วางร่วมปลูกต้นไม้

วันที่โพส: 2014-07-23 15:27:39  ผู้โพส: webmaster


อุทยานแห่งชาติแม่วาง ร่วมปลูกต้นไม้ หญ้าแฝก ปล่อยพันธุ์ปลา พัฒนาชุมชน ร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และทุกภาคส่วน ที่บ้านวังธารทอง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ยุทธการรักษาป่า

ยุทธการรักษาป่า

วันที่โพส: 2014-07-23 10:02:32  ผู้โพส: webmaster


เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้ออกยุทธการป้องกันรักษาป่าในท้องที่บ้านขุนวาง พบไม้แปรรูปจำนวนหนึ่ง ในบริเวณสวนของชาวบ้าน ซึ่งจากการข่าวทราบว่าเป็นหมู่บ้านที่เคยมีการทำไม้ดั้งเดิมจึงคาดว่าจะมีไม้ซุกซ่อนอยู่ในบริเวณบ้านด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม..

อช.ผาแดงตรวจยึดพท.บุกรุก

อช.ผาแดงตรวจยึดพท.บุกรุก

วันที่โพส: 2014-07-22 15:43:37  ผู้โพส: webmaster


เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดง ได้เข้าร่วมตรวจยึดจับกุม พื้นที่ถูกบุกรุก ยึดถือครอบครอง บริเวณป่าด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ บ้านแม่จาเหนือ ม.4 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

:: รวม 15 รายการ :: 4 หน้า ::
1 [2][3][4] Next >>

ข่าวประกวดราคา

:: รวม 11 รายการ :: 2 หน้า ::
1 [2] Next >>

เอกสาร ข้อมูล และแผน สำนักฯ

     
     
     

สภาพดิน ฟ้า น้ำ อากาศ

 

   
  FIRMS
University of Marryland
 

เรดาร์ฝนหลวง

สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร

ภาพผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย

สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

 

 

ปริมาณน้ำฝนออนไลน์

รายงานประมาณน้ำฝนรายเดือน (รูปแบบตาราง)

 

 

หนังสือพิมพ์

thairat delinews Matichon Logo komshutluk  
poojudkarn posttoday

banmung

thenation  
bangkokpost nalnar

thaipost

SiamRath Logo  
kaosod bangkoktoday chiangmainews krungtepturakid  

prachachatturakid

tansedtakid

siamturakid    
 

ติดต่อสำนักฯ16